Achub dyn o'r môr ger arfordir Penfro

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd wedi iddo ddisgyn i'r môr ger arfordir Sir Benfro nos Lun.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau yn Aberdaugleddau eu bod yn credu bod y dyn wedi disgyn o dancer ger Penrhyn y Santes Anne, a'i fod wedi bod yn y dŵr am oddeutu deng munud cyn cael ei godi gan griw cwch.

Ychwanegodd y llefarydd bod tîm y bad achub wedi cynorthwyo i roi cymorth cyntaf i'r dyn.

Cafodd hofrennydd yr Awyrlu o Chivenor ei anfon yno er mwyn cludo'r dyn i Ysbyty Treforys yn Abertawe. Roedd yn diodde' o effeithiau'r oerni.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau nad yw hi'n amlwg hyd yma sut y bu i'r dyn ddisgyn i'r dŵr am oddeutu 6:30 y.h..