'Angen deddf i amddiffyn cefnogwyr rygbi' yn ôl AS

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Hoffai Nick Smith weld uchafswm ar brisiau tocynnau sy'n cael eu gwerthu am yr eildro, er mwyn amddiffyn cefnogwyr

Mae angen newid yn y gyfraith i sicrhau nad yw cefnogwyr rygbi yn gorfod talu prisiau uchel i wylio gemau Cwpan Rygbi'r Byd, yn ôl un Aelod Seneddol.

Mae Nick Smith, AS Blaenau Gwent, am weld llywodraeth y DU yn amddiffyn y gystadleuaeth rhag towtiaid all brynu nifer fawr o docynnau, a'u gwerthu ymlaen am brisiau uchel.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn Lloegr yn 2015, gyda rhai gemau yn cael eu chwarae yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Bydd Mr Smith yn cyflwyno mesur yn San Steffan brynhawn ddydd Mawrth.

Mae technoleg newydd yn golygu y gall nifer fawr o docynnau gael eu prynu yr eiliad y cawn eu rhyddhau, ac yna mae towtiaid yn gallu eu gwerthu ymlaen i gefnogwyr am brisiau uwch.

Hoffai Mr Smith weld Cwpan Rygbi'r Byd yn cael yr un amddiffyniad o hyn â gafodd y Gemau Olympaidd yn 2012.

Bydd y tocynnau gorau i'r gystadleuaeth yn costio tua £315, ond mae rhai gwefannau eisoes wedi hysbysebu'r tocynnau - sydd heb eu rhyddhau eto - am dros bum gwaith y pris yna.

Mae Mr Smith am i lywodraeth y DU ddynodi'r twrnamaint yn ddigwyddiad o bwys cenedlaethol, yn debyg i'r Gemau Olympaidd, gydag uchafswm cyfreithiol ar bris tocynnau sy'n cael eu gwerthu ymlaen.

Nid yw mesur Mr Smith yn un sy'n gallu cael ei basio, ond ei obaith yw y bydd yn perswadio gweinidogion i weithredu.