Talu teyrnged i Gareth Huw Roberts

Cyhoeddwyd
Gareth Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd teulu Gareth Roberts y byddai colled mawr ar ei ôl

Mae teulu gŵr ifanc fu farw wedi i'w Land Rover lithro i lawr llethr yn Sir y Fflint nos Sul wedi rhoi teyrnged iddo.

Roedd Gareth Huw Roberts yn 30 oed ac o ardal Rhuthun.

Dywedodd ei rieni, Dei ac Edna Roberts: "Roedd Gareth yn fab, brawd a ffrind hyfryd. Fe fyddwn i'n methu ei belydr o heulwen a'i wên am byth.

"Mi fydd yn cael ei fethu gan bawb. Daeth â llawenydd i bawb wnaeth ei gyfarfod.

"Cafodd Gareth ei eni ar Chwefror 17, 1984, yn efaill i Aled ac yn frawd bach i Elen. Aeth i Ysgol Gynradd Cyffylliog ac yna Ysgol Brynhyfryd.

"Yna, fe aeth i Goleg Ial i hyfforddi fel peiriannydd ac fe wnaeth ei brentisiaeth yn Power Range. Fe benderfynodd newid ei yrfa, ac roedd yn gweithio i Enterprise erbyn hyn.

"Mae wedi bod yn fraint bod yn rhieni iddo a bydd Gareth wastad yn ein calonnau."

Dywedodd Louise Collister, oedd wedi bod yn bartner iddo ers naw mlynedd: "Roedd yn cael ei adnabod yn hoffus fel Gareth 'Cruglas' Roberts.

"Roedd ganddo'r gallu prin i ddod â gwên i wynebau pawb yn syth, wrth gerdded fewn i'r 'stafell.

"Fo oedd fy ffrind gorau, fy nghymar a chariad mawr fy mywyd. Roedd yn gweithio'n galed, yn gariadus, gofalgar, hapus, rhywun y gallech chi ymddiried ynddo a rhywun fyddai byth yn eich gadael chi lawr.

"Bydd wastad yn fy nghalon ac wrth fy ochr am byth."