Dros 100 o swyddi yn y fantol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmni Steria yn ystyried ad-leoli'r gwaith dramor.

Mae undeb yn honni bod mwy na 100 o swyddi yn y fantol yn swyddfa Shared Services Connected (SSC) yng Nghaerdydd.

Yn ôl PCS, bydd y swyddfa'n cau, ac mae'r cwmni sy'n gyfrifol am SSC, Steria, yn ystyried ad-leoli'r gwaith dramor.

Cafodd swyddfa SSC Caerdydd ei sefydlu ym mis Tachwedd, er mwyn darparu rhai gwasanaethau swyddfa'r llywodraeth.

Roedd Steria a llywodraeth y DU ill dau yn rhannol gyfrifol am y cwmni, ac roedd Swyddfa'r Cabinet wedi dweud eu bod nhw'n gobeithio ei weld yn "arbed arian i'r trethdalwr".

Mae'r PCS yn dweud y bydd 105 o swyddi yng Nghaerdydd yn diflannu, yn ogystal â 239 o weithwyr yn eu swyddfa'n Sheffield, a 68 yn Leeds.

Mae llefarydd ar ran Shared Services Connected (SSC) wedi dweud: "Er mai'r awgrym ydi bod y safle yng Nghaerdydd yn cau, rydym yn dechrau ar gyfnod o ymgynghori gyda'n cyflogwyr.

"Rydym yn edrych ar ffyrdd i leihau diswyddiadau ac ni fydd y ffigwr terfynol o ddiswyddiadau yn cael eu cadarnhau hyd nes bod y broses ymgynghori ac ymchwilio i gyfleoedd ad-leoli swyddi wedi dod i ben."

Dywedodd John Neilson, prif weithredwr SSC: "Fe dderbyniodd SSC y cytundeb i reoli gwasanaethau ar gyfer sefydliadau blaenllaw yn y sector gyhoeddus yn sgil ein gwelediaeth am fusnes gynaliadwy oedd yn tyfu.

"Fe ddywedon ni ym mis Tachwedd y byddem, fel rhan o'n cynlluniau i wella safon y gwasanaeth i'r cwsmeriaid hyn a lleihau'r gost i'r trethdalwr, yn creu nifer o Ganolfannau o Ragoriaeth, ond y byddai'n rhaid cau rhai safleoedd.

"Mi fedrai gadarnhau y bydd tri o'r wyth safle yn cau ddiwedd Hydref a'n bod yn ymgynghori gydag undebau a gweithwyr ar hyn o bryd ynglŷn â'r safloeddoedd sydd wedi'u dewis.

"Fe fydd SSC, wrth gwrs, yn ceisio lleihau effaith y penderfyniad ar weithwyr drwy ddiswyddiadau gwirfoddol neu adleoli swyddi lle bynnag fo hynny'n bosib.

Mae'r Undeb wedi beirniadu'r newyddion ynghylch y diswyddiadau.

Dywedodd eu hysgrifennydd cyffredinol, Mark Serworka: "Nid yn unig yw hyn yn newyddion trychinebus i'r unigolion sy'n wynebu cael eu taflu o'u swyddi, bydd yn ergyd fawr i economiau lleol fydd yn colli cannoedd mwy o swyddi."