Mwy o blant yn cael y dos cynta' o'r brechiad MMR

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer y plant ifanc sy'n cael y dos cynta' o MMR yn gyson dros 95% erbyn hyn

Mae ffigyrau sy'n awgrymu fod mwy o blant ifanc Cymru'n cael y brechlyn MMR yn newyddion "gwych", yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyson, mae dros 95% o blant dros ddwy oed yn cael y brechiad cynta'.

Ond mae pryder nad oes digon yn mynd ymlaen i gael yr ail ddos.

Y llynedd, cafodd dros 1,200 o achosion eu cofnodi yn ardal Abertawe.

Ers hynny, mae 'na ymdrech gref wedi bod i berswadio rhieni i sicrhau bod eu plant yn cael eu brechu.

Mae'r ffigyrau diweddara' yn awgrymu fod dros 95% o blant ifanc yn cael y brechiad cynta', a bod y ganran yn codi i 99% mewn rhai ardaloedd.

Ond mae'n ymddangos fod yna lai o blant yn cael yr ail ddos, fyddai'n sicrhau'r amddiffyniad gorau yn erbyn y frech goch.

'Deall difrifoldeb'

Dywedodd Dr Richard Roberts, Pennaeth Rhaglen 'Brechlyn i Atal Afiechydon' Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae'r newyddion fod niferoedd y plant dwy oed sy'n cael y brechlyn MMR yn dal yn uchel yn wych, dyma'r pedwerydd chwarter yn olynol i'r ganran godi uwchlaw 95% ac mae'n dangos fod rhieni'n deall difrifoldeb afiechydon fel y frech goch, clwy'r pennau a rwbela, a'r angen i amddiffyn eu plant.

"Ond mae'r nifer sy'n cael yr ail frechiad yn dal yn is na'r targed o 95% ac mae hyn yn golygu bod potensial y gallai'r afiechydon ledu yn y dyfodol.

"Hoffem atgoffa rhieni plant o unrhyw oed, sydd heb gael eu brechu'n llawn yn erbyn y frech goch, clwy'r pennau a rwbela y dylen nhw siarad gyda'u meddyg teulu cyn gynted â phosib i drefnu brechiadau."

Rhwng mis Tachwedd 2012 a mis Gorffennaf 2013, cafodd dros 1,200 o achosion o'r frech goch eu cofnodi yn ardal Abertawe, gydag 88 o bobl angen triniaeth ysbyty ac un farwolaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol