Powys a Morgannwg i drafod eu cyllideb

  • Cyhoeddwyd
Arian
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y bleidlais ar gyllideb Powys ei gohirio ar Chwefror 25 wedi saith awr o drafod heb benderfyniad

Mi fydd Cyngor Powys yn cyfarfod eto fore Mercher i geisio dod i gytundeb ar gyllideb y flwyddyn sydd i ddod.

Fe gafodd y bleidlais ei gohirio ar Chwefror 25 wedi saith awr o drafod heb benderfyniad.

Mae angen i'r awdurdod arbed bron i £20 miliwn ar gyfer 2014/15, a chyfanswm o £40 miliwn erbyn 2016/17.

Roedden nhw'n bwriadu cynyddu treth cyngor 3.95% yn wreiddiol, ond maen nhw bellach yn ystyried cynydd o 4.5% neu 4.95%.

Fe fyddai'r cynnydd o 3.95% yn ychwanegu £38 y flwyddyn i eiddo Band D

Roedd protestwyr wedi bod y tu allan i Neuadd y Sir yn Llandrindod cyn y cyfarfod diwethaf, nifer ohonynt yn bryderus am ddyfodol darpariaeth addysg arbennig yn y sir.

Cafodd cynnig i newid y ddarpariaeth addysg arbennig ei dynnu o'r cynllun, yn ystod y cyfarfod hwnnw, fel rhan o bleidlais ar welliannau.

Yn ogystal, cafwyd gwared ar y mesur i gynyddu ffioedd i'r henoed am ddefnyddio canolfannau dydd.

Roedd gwrthwynebiad wedi bod yn erbyn y bwriad i dynnu holl gyllid canolfannau Cyngor ar Bopeth yn ôl, ac mae'r cyngor wedi ymateb i hynny, a dim ond 15% o'u harian maen nhw'n wynebu ei golli bellach.

Mae'r cynigion eraill sy'n parhau i fod o dan ystyriaeth yn cynnwys:

Codi treth cyngor 4.45% ym Morgannwg

Yn trafod eu cyllideb am y tro cyntaf ddydd Mercher mae Cyngor Bro Morgannwg.

Mae cyllideb y cyngor yn £215 miliwn ac mae'n rhaid gwneud arbedion o dros £4 miliwn.

Mae'r Cyngor yn ystyried codi eu bil treth gyngor 4.5%.

Byddai hyn yn golygu bil treth gyngor o £1,029.42 i eiddo Band D, cynnydd o £44.28 y flwyddyn.

Mae'r cyngor hefyd yn rhybuddio y byddai goblygiadau i 6,000 o'u gweithwyr ac y byddai diswyddiadau ond dydy hi ddim yn glir faint yn union.