Protest Llwynhelyg o flaen y Senedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae protestwyr yn poeni y gallai newidiadau beryglu bywydau cleifion

Mae ymgyrchwyr wedi protestio yng Nghaerdydd yn erbyn cynllun israddio gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Roedd protestwyr wedi teithio o Sir Benfro fore Mercher.

Byddai cynllun y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, yn golygu cau uned gofal arbenigol i blant yn yr ysbyty.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Llywodraeth Cymru, bydd y drefn newydd yn cynnig gofal o safon uwch.

Roedd nifer o'r protestwyr yn gobeithio cwrdd â'r gweinidog i drafod y mater.

Gofal arbenigol

Dan y cynllun newydd bydd meddygon yng Nghaerfyrddin yn darparu gofal arbenigol, gydag ysbytai eraill yn cynnig gwasanaethau wedi eu harwain gan fydwragedd.

Bydd gofal 24 awr yn cael ei ddarparu yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, tra bydd Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth yn uned famolaeth gyda gwasanaethau yn cael eu harwain gan fydwragedd.

Mae gwrthwynebwyr yn poeni y gall cau'r uned gofal plant yn Llwynhelyg beryglu bywydau oherwydd bod rhaid i gleifion deithio yn bellach.

Grwp 'Save Withybush Action Team' sy'n arwain y brotest ac un oedd yn protestio ddydd Mercher oedd Sue Kenny, nyrs sydd eisoes wedi ymddeol o Sir Benfro.

"Mae'r cynllun wedi bod yna ers tro, ac roedd llawer o bobl yn credu mai hwn oedd yr unig newid.

"Ond mae'n ymddangos mai'r cynllun yw cau'r holl wasanaethau pediatrig ac o ganlyniad i hynny, gan fod llawer iawn o gleifion gofal brys yn ymwneud â phlant, mae'n ymddangos y bydd ein hadran gofal brys ar gau am 12 awr y dydd.

'Marwolaethau yn sicr'

"Efallai nad yw hynny yn ymddangos yn rhy ddrwg i bobl nad ydyn nhw'n 'nabod yr ardal ond mae angen cofio mai ond un ffordd fawr sydd i mewn ac allan o Sir Benfro sydd ddim yn anaml ar gau am resymau gwahanol.

"Dydy'r ffyrdd ddim yn dda iawn o ardaloedd pellach allan yn Sir Benfro ac mae llawer iawn o ffyrdd B i deithio arnyn nhw.

"Felly gallwch ddychmygu bod cyrraedd Caerfyrddin o fewn amser rhesymol mewn argyfwng yn amhosib.

"Rydyn ni'n sicr y bydd marwolaethau o ganlyniad."

Cyn y brotest roedd cadeirydd y grŵp, Dr Chris Overton, wedi ysgrifennu at Mr Drakeford a chafodd ateb gan brif swyddog meddygol Cymru, Dr Ruth Hussey.

Dywedodd hi y byddai'r drefn newydd yn golygu bod lefel goroesi babanod fyddai angen gofal brys yn uwch.

Ond ymateb Dr Overton oedd: "Fel meddyg mae dyletswydd arna i i godi fy mhryderon pan mae cleifion yn cael eu peryglu.

"Byddaf yn parhau i wneud hynny tan fy anadl olaf."

'Cefnogi'

Mewn llythyr at y ddwy AC Joyce Watson a Rebecca Evans dywedodd y gweinidog ei fod yn fodlon eu cwrdd i drafod pryderon yr ymgyrchwyr.

Dywedodd Mrs Watson: "Mae'r gweinidog wedi cadarnhau hyn, tra bod yr uned fydd yn cael ei harwain gan fydwragedd yn cael ei sefydlu yn Llwynhelyg, fe fydd obstetregwyr ymgynghorol ar gael i gefnogi'r bydwragedd.

"Fodd bynnag, mae'n hanfodol y bydd pob gwasanaeth fydd yn eu lle yn dilyn y cyfnod cychwynnol o sefydlu yn rhoi diogelwch mamau a phlant yn brif ystyriaeth.

"Mae'r cyfarfod yn gyfle i ymgyrchwyr drafod y pryderon hyn yn uniongyrchol gyda'r gweinidog."

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud: "Roedd cyngor y panel arbenigol ar ddyfodol gwasanaethau newydd-anedig Hywel Dda yn glir - byddai ceisio parhau i ddarparu gwasanaeth arbenigol i fabanod newydd-anedig ar draws holl ysbytai Hywel Dda ddim yn ddiogel nac yn gynaliadwy.

"Mae'r gweinidog wedi derbyn cyngor y panel i ddatblygu uned fabanod Lefel 2 fodern yn Ysbyty Glangwili fyddai'n gwasanaethu poblogaeth Sir Benfro mewn ffordd fyddai'n caniatáau i feddygon gynnal eu harbenigedd ac felly ddarparu y gwasanaeth gorau posib i famau a'u babanod."