Cynlluniau i atal heddlu rhag trafod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bwriad newid y rheolau yw adfer ffydd y cyhoedd yn y system

Bydd heddweision yng Nghymru yn derbyn cyfarwyddiadau i beidio trafod gyda'i gilydd cyn ysgrifennu eu nodiadau ynglŷn ag achosion difrifol.

Mae'r BBC yn deall y bydd canllawiau newydd yn cael eu cyflwyno i luoedd heddlu Cymru a Lloegr unwaith maent wedi derbyn sêl bendith yr Ysgrifennydd Cartref, Theresa May.

Ar hyn o bryd mae swyddogion yr heddlu'n cael cyfle i drafod sefyllfaoedd ymysg ei gilydd cyn gwneud datganiadau ar wahân.

Mae'r canllawiau drafft newydd yn dweud fod gan hyn "y potensial i danseilio ffydd y cyhoedd" yn yr heddlu.

Bwriad Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yw gwneud y rheolau newydd yn orfodol ar gyfer achosion sy'n ymwneud â marwolaethau ac anafiadau difrifol.

Bydd hefyd yn dweud na ddylai tystion drafod y digwyddiad ymysg ei gilydd gan fod angen eu cadw ar wahân cyn i ddatganiadau manwl gael eu cymryd.

Mae gohebydd materion cartref y BBC, Danny Shaw, yn credu bod y rheolau newydd yn newid sylweddol o'i gymharu â'r system bresennol.