BBC Cymru Fyw

Colli 145 o swyddi yng Nghaerdydd

Published
image copyrightGoogle
image captionDywedodd cadeirydd Macob bod amodau masnachol wedi cael effaith ar y cwmni
Mae 145 o swyddi wedi cael eu colli yng Nghaerdydd yn dilyn y newyddion bod cwmni contractio Macob wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.
Mae pencadlys y cwmni wedi ei leoli yng Ngwaelod y Garth ac mae swyddfa arall ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Macob oedd yn gyfrifol am ddatblygu Ysbyty Dewi Sant yn y brifddinas, Ysgol Gynradd Gymunedol Doc Penfro a warws L'Oreal yn Llantrisant.
Y nhw hefyd sy'n berchen ar y Gyfnewidfa Lo, ond ni fydd y newyddion yn effeithio ar y cynllun i ail-ddatblygu'r safle.
Mae John Kelly a Nigel Price o gwmni Begbies Traynor wedi cael eu penodi fel gweinyddwyr.
Dywedodd John Roberts, cadeirydd Grŵp Macob: "Mae'r amodau masnach wedi ei gwneud hi'n amhosib i gwmnïau contractio sicrhau gwaith am bris ymarferol."
Cafodd Macob ei sefydlu yn 1981 ac mae chwe adran o'r cwmni yn cael eu rhestru ar eu gwefan, gan gynnwys adrannau datblygu a peirianyddol.
Dywedodd y gweinyddwyr bod adran sgaffaldiau y cwmni wedi ei hachub.
Mae Macob Exchange wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda Chyngor Caerdydd a Julian Hodge Bank am ddatblygu'r Gyfnewidfa Lo yn ganolfan breswyl a busnes.