Carcharu dyn 21 oed o Hirwaun am ysgwyd babi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caerdydd

Mae dyn 21 oed wedi ei garcharu am ddwy flynedd a naw mis am achosi i fabi gael gwaedlyn ar yr ymennydd.

Roedd Anthony Richards, 21 oed o Hirwaun ger Merthyr Tudful i fod i ofalu am y babi tra oedd ei fam i ffwrdd.

Clywodd y llys nad oedd yn gallu ymdopi ac iddo ysgwyd y babi nes i'w ymennydd ddechrau gwaedu.

Roedd wedi honni i'r babi anafu ei hun ar degan ond dywedodd doctoriaid yn ystod yr achos mai ysgwyd a tharo oedd unig achosion yr anafiadau.

Penderfynodd y rheithgor fod Richards yn euog o achosi niwed corfforol difrifol.

Dywedodd y Barnwr Christopher Llewellyn-Jones QC: "Ni all unrhyw lys anwybyddu'r math yma o driniaeth i blentyn bach.

"Roeddech chi yno gyda phlentyn bach a bregus ac mae'r drosedd yn ddifrifol iawn.

"Fe wnaethoch chi ysgwyd y babi nes i'r gwaedu ddigwydd.

"Yn union beth fydd oblygiadau hynny i'r plentyn, dydyn ni'n dal ddim yn gwybod."

Mae'r babi yn parhau i gael triniaeth am ei anafiadau.