Cwmni yswyriant Admiral yn cyhoeddi cynnydd mewn elw

Cyhoeddwyd

Mae cwmni yswyriant Admiral, sydd a'i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi cynnydd o 7% yn ei elw blynyddol at ddiwedd Rhagfyr 2013.

Mewn datganiad fe ddywedodd Admiral bod eu helw cyn treth yn £370m, o'i gymharu â £345m yn 2012.

Ond dywedodd y cwmni, sydd â swyddfeydd yn Abertawe a Chasnewydd ac yn cyflogi 7,000 o weithwyr, fod trosiant y cwmni i lawr 8% i £2.03bn o gymharu â £2.22bn y llynedd.

Yn ôl prif swyddog cydweithredol y cwmni, Henry Engelhardt, daeth y cynydd yn sgil ehangu rhyngwladol a chynnydd yn nifer o gerbydau sydd yn cael eu hyswirio.

Ddywedodd: ''Fe wnaethon ni fwy o arian nag o'r blaen, fe dyfodd nifer ein cwsmeriaid ychydig, fe wnaethon ni lansio un cwmni tramor newydd ond doedd na ddim twf aruthrol, dim sioc o ran nifer o bobl oedd yn hawlio ar eu polisiau - fe aethon ni o gwmpas ein busnes fel arfer.''

Straeon perthnasol