Ceidwadwyr yn galw am adolygiad iechyd unwaith eto

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Darren Millar y byddai adolygiad annibynnol yn ddefnyddiol i wella'r gwasanaeth iechyd

Mae'r ffrae am safonau gofal yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi codi ei ben yn y Cynulliad unwaith eto ddydd Mercher.

Mewn dadl yn y Cynulliad, mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw unwaith eto am ymchwiliad i ysbytai gyda'r cyfraddau marwolaeth uchaf.

Yn ôl y blaid, mae cyfraddau marwolaeth "uwch na'r cyfartaledd" mewn pedwar o'r chwe bwrdd iechyd yng Nghymru sydd ag ysbyty fawr ynddi.

Nid dyma'r alwad gyntaf gan y blaid, sydd wedi gofyn am ymchwiliad tebyg i'r un gafodd ei gynnal gan Syr Bruce Keogh yn Lloegr.

Roedd yr ymchwiliad hwnnw yn edrych ar ysbytai yn Lloegr gyda'r cyfraddau marwolaeth uchaf.

'Angen ar frys'

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr ar Iechyd, Darren Millar wrth ACau bod "angen ar frys" i edrych ar gyfraddau marwolaeth, a bod ffydd y cyhoedd yn y gwasanaeth wedi dirywio.

"Beth sydd i'w guddio?" meddai. "Mae'n siŵr y byddai adolygiad annibynnol yn ddefnyddiol er mwyn gwella'r sefyllfa ... mae'n edrych fel bod rhywbeth yn cael ei guddio".

Mae'r gweinidog iechyd, Mark Drakeford eisoes wedi gwrthod galwadau am ymchwiliad - gan honni nad oes ei angen a bod systemau digonol mewn grym i ymateb os yw pethau yn mynd o'i le.

Cyhuddodd ei wrthwynebwyr gwleidyddol o geisio "tynnu enw'r GIG yng Nghymru drwy'r baw".

Mae'r galwad am ymchwiliad yn debyg i rai gafodd eu gwneud gan Weinidog Iechyd y DU, Jeremy Hunt yn San Steffan ddydd Mercher.

Dywedodd Mr Hunt bod angen "adolygiad annibynnol" o gyfraddau marwolaeth yng Nghymru, a bod methiannau'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru wedi rhoi mwy o bwysau ar y gwasanaeth yn Lloegr.

Newid dull mesur?

Daw'r galwadau ar yr un diwrnod a ddywedodd tasglu llywodraeth Cymru bod angen newid y ffordd mae cyfraddau marwolaeth yn cael eu mesur.

Dywedodd Dr Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru mai'r nod fyddai creu mesurau newydd i'w wneud hi'n haws cymharu perfformiad ysbytai mewn adrannau penodol - fel gofal y galon, neu strôc.

Mae'n dadlau nad yw'r ffordd bresennol o roi un sgôr i ysbyty cyfan yn adlewyrchiad clir.

Mae BBC Cymru yn deall y bydd Mark Drakeford yn derbyn yr argymhelliad.

Ar hyn o bryd mae ysbytai Cymru yn defnyddio system RAMI i fesur perfformiad ysbytai - sy'n rhoi un sgôr i ysbyty cyfan.

Mae sgôr o 100 yn cael ei ystyried yn normal, tra bod unrhyw beth uwch yn achos pryder.

Tra bod sgorau RAMI wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf yng Nghymru, mae gwahaniaethau mawr rhwng rhai ysbytai.

Mae'r system hefyd yn ei gwneud hi'n anodd cymharu perfformiad gyda Lloegr.

Straeon perthnasol