Cynnig £723,000 i ail-adeiladu wedi'r tywydd garw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Deganwy ei effeithio gan lifogydd ym mis Rhagfyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £723,000 yn ychwanegol ar gael ar gyfer y gwaith o adnewyddu'r difrod i isadeiledd twristiaeth yn dilyn tywydd garw'r misoedd diwethaf.

Ym mis Ionawr fe gyhoeddodd y llywodraeth fod £1.6m ar gael i chwe awdurdod lleol oedd wedi dioddef difrod i'w traethau yn dilyn y stormydd.

Bydd yr arian ychwanegol sydd yn cael ei glustnodi yn mynd i gynghorau Sir Ddinbych a Conwy.

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn derbyn £256,000 ar gyfer adnewyddu isadeiledd twristiaeth, er mwyn ail-adeiladu mynedfa i draeth y Rhyl, ac er mwyn sicrhau fod y traeth ac ardaloedd eraill ar agor erbyn gwyliau'r Pasg.

Bydd Cyngor Conwy yn derbyn £467,000 er mwyn trwsio llwybrau beicio yn Llandudno a Deganwy, gyda'r mwyafrif o'r arian yn mynd at adnewyddu'r prom yng Nghei Deganwy.

Dywedodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart: ''Bydd yr arian yma yn galluogi i'r gwaith o adnewyddu isadeiledd twristiaeth gael ei gwblhau yn gynt, pan fyddai wedi gallu cael effaith negyddol ar ddechrau'r prif dymor twristiaeth yng Nghymru. Mae Cymru ar agor i fusnes, ond rydym am sicrhau fod yr ardaloedd gafodd eu heffeithio gan stormydd y gaeaf ar agor yn llawn erbyn 2014.''

Yn ôl y Gweinidog Cyllid Jane Hutt: ''Rydym am gefnogi cymunedau gafodd eu taro gan y tywydd gwael yn ddiweddar mewn unrhyw ffordd ag y gallwn ni. Rydym ar flaen y gad wrth sicrhau fod y gwaith sydd angen ei wneud ar frys yn cael ei gwblhau er mwyn gwneud yn siwr fod y cymunedau hynny gafodd eu taro waethaf gan y gaeaf caled yn ôl ar eu traed cyn gynted a phosib.''

Mewn datganiad fe ddywedodd Llywodraeth Cymru eu bod hefyd yn ystyried cynnig arian ychwanegol ar gyfer talu am y gost o adnewyddu'r arfordir yn dilyn adolygiad diweddar gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Straeon perthnasol