Ymdrech Prifysgol i gadw doctoriaid yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Y gobaith ydi y bydd myfyrwyr yn dychwelyd i weithio yn yr ardaloedd hynny lle buon nhw'n dysgu eu crefft yn y coleg.

Mae ysgol feddygaeth Caerdydd yn cyhoeddi cwricwlwm newydd heddiw fydd yn galluogi is-raddedigion meddygol i dreulio mwy o amser gyda chleifion.

Bwriad y drefn newydd ydi rhoi pwyslais ar ddysgu yn y gymuned ymysg cleifion, yn y gobaith y bydd y myfyrwyr yn dychwelyd i weithio yn yr ardaloedd hynny lle buon nhw'n dysgu eu crefft yn y coleg.

Yn ôl deon Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, yr Athro John Bligh, bydd y newidiadau yn cynhyrchu doctoriaid ''fydd eisiau gweithio yng Nghymru er lles cleifion Cymreig.''

''Carreg filltir bwysig''

''Mae hon yn garreg filltir bwysig i addysg feddygol yng Nghymru ac fe fydd yn chwarae rhan hanfodol i sicrhau iechyd Cymru i'r dyfodol'' meddai.

Mae tri chant o fyfyrwyr yn graddio fel doctoriaid o ysgol feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn flynyddol, ac mae'r newid i'r drefn o ddysgu myfyrwyr wedi ei ddisgrifio fel yr un mwyaf i gwricwlwm yr ysgol feddygol ers iddi gael ei sefydlu yn 1921.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cwrs newydd yn galluogi myfyrwyr i ymweld â chleifion yn eu cartrefi, a bydd y claf yn ganolog i'r addysg.

Bydd y cwrs newydd yn galluogi myfyrwyr i ymweld â chleifion yn eu cartrefi gyda thimau cymunedol y gwasanaeth iechyd.

Yn eu blwyddyn olaf, fe fydd myfyrwyr yn ymuno gyda thimau clinigol dan oruchwyliaeth, a gweithio shifftiau allan-o-oriau.

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore dydd Iau, fe ddywedodd Dr Rhian Goodfellow o'r ysgol feddygaeth fod y cwrs newydd yn ymgais i ddenu pobl i astudio yng Nghaerdydd, yn ogystal â gwneud y claf yn ganolog i addysg y myfyrwyr.

Ychwanegodd: ''Un pwrpas ydi i ddenu pobl i astudio yma, ac i ddangos ein bod ni yng Nghymru gyda'r gorau ym Mhrydain a'r byd, ac i ddysgu mewn ffyrdd sydd yn hybu dealltwriaeth er mwyn bod y meddygon sy'n dod mas yn dysgu cysyniadau yn y cyswllt cywir - a defnyddio'r claf fel sail i'r dysgu a'r canolbwynt i'w haddysg.''

Diogelwch cleifion yn elwa

Yn ôl yr ysgol feddygol, fe fydd diogelwch cleifion yn elwa o hyn, yn ogystal â hwyluso'r newid byd i fyfyrwyr rhwng yr ysgol feddygaeth a'r ysgol feddygol i is-ddoctoriaid.

Wrth groesawu'r cwricwlwm newydd, fe ddywedodd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Huw Lewis, ei bod yn bwysig fod addysg feddygol a rhaglenni hyfforddi sydd yn cael eu cynnig yng Nghymru yn cyd-fynd gyda newidiadau mewn safonau proffesiynol a disgwyliadau cymdeithasol.