Map cymunedol newydd yn cael ei lansio i bentre Carrog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Map cymunedol newydd Carrog

Mae pentref yn Sir Ddinbych yn lansio map cymunedol newydd heddiw sydd wedi ei greu gan artist lleol gyda chymorth plant a thrigolion yr ardal.

Mae map cymunedol Carrog yn dangos manylion o'r fro, ynghyd â delweddau hanesyddol o'r pentref.

Lluniwyd y map gan artist lleol, Ben Davis gyda chyfraniadau gan nifer o drigolion lleol.

Plant sydd wedi tynnu'r lluniau ar y map yn ystod gweithdai, ac mae'r lluniau wedi eu lliwio trwy ddefnyddio ffotograffau o weadau go iawn.

Mae hen ffotograffau hefyd wedi eu cynnwys er mwyn rhoi cipolwg ar fywyd y bobl a arferai fyw yn y gymuned.

Mae'r prosiect yn cael ei reoli gan gorff Ardal o Harddwch Naturiol Neilltuol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ac wedi'i ariannu gan y Rhaglen Cymunedau a Natur dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru.

'Rhan allweddol'

Bydd y map yn cael ei gyhoeddi'n swyddogol yn neuadd bentref Carrog mewn digwyddiad am 3.30pm ddydd Iau, lle bydd Côr Merched Edeyrnion yn canu eu dehongliad o gerdd "Bro Edeirnion".

Cyfansoddwyd y gerdd yn wreiddiol gan W.E. Williams, cyn brifathro Ysgol Glyndyfrdwy.

Yn ôl Fiona Collins, ysgrifennydd neuadd y pentref a storïwr lleol:

"Mae'r gymuned gyfan wedi cymryd rhan allweddol ym mhob cam o'r broses, ac mae'r plant a'r oedolion yn edrych ymlaen yn arw i weld y map gorffenedig.

"Dim ond ers deg mlynedd rwy'n byw yn y pentref ac rwyf wedi dysgu llawer o'r map am fy milltir sgwâr mabwysiedig - a dydw i heb weld y map gorffenedig eto.

''Mae'r ffaith bod aelodau'r côr wedi cytuno i ddod i ganu eu halaw arbennig, Bro Edeyrnion, yn gwneud yr agoriad hyd yn oed yn fwy arbennig."