BBC Cymru Fyw

Map cymunedol newydd yn cael ei lansio i bentre Carrog

Published
image copyrightArall
image captionMap cymunedol newydd Carrog
Mae pentref yn Sir Ddinbych yn lansio map cymunedol newydd heddiw sydd wedi ei greu gan artist lleol gyda chymorth plant a thrigolion yr ardal.
Mae map cymunedol Carrog yn dangos manylion o'r fro, ynghyd â delweddau hanesyddol o'r pentref.
Lluniwyd y map gan artist lleol, Ben Davis gyda chyfraniadau gan nifer o drigolion lleol.
Plant sydd wedi tynnu'r lluniau ar y map yn ystod gweithdai, ac mae'r lluniau wedi eu lliwio trwy ddefnyddio ffotograffau o weadau go iawn.
Mae hen ffotograffau hefyd wedi eu cynnwys er mwyn rhoi cipolwg ar fywyd y bobl a arferai fyw yn y gymuned.
Mae'r prosiect yn cael ei reoli gan gorff Ardal o Harddwch Naturiol Neilltuol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ac wedi'i ariannu gan y Rhaglen Cymunedau a Natur dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru.

'Rhan allweddol'

Bydd y map yn cael ei gyhoeddi'n swyddogol yn neuadd bentref Carrog mewn digwyddiad am 3.30pm ddydd Iau, lle bydd Côr Merched Edeyrnion yn canu eu dehongliad o gerdd "Bro Edeirnion".
Cyfansoddwyd y gerdd yn wreiddiol gan W.E. Williams, cyn brifathro Ysgol Glyndyfrdwy.
Yn ôl Fiona Collins, ysgrifennydd neuadd y pentref a storïwr lleol:
"Mae'r gymuned gyfan wedi cymryd rhan allweddol ym mhob cam o'r broses, ac mae'r plant a'r oedolion yn edrych ymlaen yn arw i weld y map gorffenedig.
"Dim ond ers deg mlynedd rwy'n byw yn y pentref ac rwyf wedi dysgu llawer o'r map am fy milltir sgwâr mabwysiedig - a dydw i heb weld y map gorffenedig eto.
''Mae'r ffaith bod aelodau'r côr wedi cytuno i ddod i ganu eu halaw arbennig, Bro Edeyrnion, yn gwneud yr agoriad hyd yn oed yn fwy arbennig."

Straeon perthnasol

  • Disgwyl trên ers 49 mlynedd