Deunydd ffrwydrol: Heddlu Gwent yn arestio dau ddyn

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi arestio dau ddyn ar ôl darganfod deunydd ffrwydrol yn Rhisga, Gwent.

Ar ddydd Llun, Mawrth 3, roedd swyddogion yn ymchwilio i eitemau oedd wedi cael eu rhoi i'r heddlu yn y dref.

Cafodd uned ddifa bomiau ei alw i'r swyddfa'r heddlu ar ôl i rai o'r eitemau, oedd mewn bag yn llawn tân gwyllt, godi amheuon yr heddlu am eu diogelwch.

Yn dilyn asesiad trylwyr fe benderfynodd yr uned ddifa bomiau fod yr eitemau yn rhai amheus, ac fe benderfynwyd eu dinistrio o dan amgylchiadau diogel.

Bu'n rhaid i aelodau'r cyhoedd oedd yn byw o fewn dalgylch o 100m i swyddfa'r heddlu adael eu cartrefi am gyfnod tra roedd yr uned ddifa bomiau yn dinistrio'r eitemau.

Mae'r eitemau hyn bellach wedi cael eu hanfon i labordai fforensig er mwyn darganfod mwy amdanyn nhw.

Mae swyddogion yr heddlu wedi arestio dau ddyn 50 a 51 oed o ardal Casnewydd am fod mewn meddiant deunydd ffrwydrol mewn amgylchiadau amheus. Mae'r ddau ddyn yn y ddalfa ar hyn o bryd.