Ymchwilio i ddigwyddiad Llanelli

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio o hyd i ddigwyddiad yn Llanelli pan gafodd dyn 43 oed ei arestio.

Cafodd yr A484 rhwng Llanelli a Chydweli ei chau brynhawn Iau.

Dywedodd yr heddlu fod plismyn arfog wedi mynd i stad Maes yr Haf, Pwll, am 3.40pm.

Chafodd neb ei anafu.

Roedd yr heddlu'n chwilio'r tŷ fore Gwener. "Diolch i'r bobol leol am eu hamynedd," meddai llefarydd.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101.