AS yn derbyn mai camgymeriad oedd ei sylwadau am Warburton

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC Sport
Disgrifiad o’r llun,
Mae Warburton wedi bod yn arwain Cymru ers Cwpan Rygbi'r Byd yn 2011

Mae arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Elfyn Llwyd, yn dweud ei fod "wedi cael gair" â Jonathan Edwards yn dilyn ei sylwadau am gapten tîm rygbi Cymru.

Roedd yr Aelod Seneddol, Jonathan Edwards, wedi cwestiynu a ddylai Sam Warburton fod yn gapten ar Gymru ac yntau'n ystyried ei hun yn "Brydeiniwr".

Wrth siarad yn fyw ar S4C o gynhadledd Plaid Cymru, dywedodd Elfyn Llwyd nad oedd yn cytuno gyda sylwadau ei gydweithiwr a bod Mr Edwards yn derbyn ei fod wedi gwneud camgymeriad.

Ychwanegodd hefyd bod Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin wedi dweud wrtho dros y ffôn fore Sadwrn ei fod yn cefnogi pob un o sgwad rygbi Cymru, wrth iddyn nhw baratoi i herio Lloegr ddydd Sul.

Dan y lach

Roedd Jonathan Edwards wedi cael ei feirniadu am gwestiynu a ddylai Sam Warburton fod yn gapten Gymru.

Dywedodd y chwaraewr rygbi ei fod yn cyfeirio at ei hun fel "Prydeiniwr" ar daith gyda'r Llewod pan oedd pobl yn gofyn iddo o le yr oedd yn dod.

Mewn cynhadledd i'r wasg wrth i Gymru baratoi cyn chwarae'r Saeson yn Twickenham ddydd Sul, gofynnodd newyddiadurwr i Warburton a oedd "casineb" rhwng chwaraewr Cymru a Lloegr,

'Dod ymlaen yn wych'

"Fe ges i fy ngeni yn Lloegr felly alla i ddim meddwl am y peth y ffordd yna o gwbl," meddai capten Cymru.

"Roedd pawb ar daith y Llewod yn dod ymlaen gyda'i gilydd yn wych.

"Os oedd rhywun yn gofyn i mi beth yw'n nghenedl i byddwn i'n dweud Prydain ..."

Dywedodd Mr Edwards, sy'n cynrychioli Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn San Steffan, ar wefan Twitter: "Rwy'n ei chael hi'n anodd iawn deall sut mae rhywun sydd ddim yn ystyried ei hunan i fod yn Gymreig yn gallu bod yn gapten y tîm cenedlaethol.

"Os ydych chi'n derbyn rhesymeg capten cenedlaethol tîm rygbi Cymru fyddai 'na ddim tîm Cymreig. Byddai Cymru yn dîm taleithiol."

'Teimlo yr un peth'

Mae Owen Smith, AS Pontypridd a llefarydd y Blaid Lafur ar faterion yn ymwneud â Chymru, wedi beirniadu ei sylwadau.

"Rydw i'n cymeradwyo Sam Warburton am ddweud y gwir am ei hunaniaeth falch fel Cymro a dinesydd Prydeinig.

"Hefyd rydw i'n condemnio Plaid Cymru am feiddio herio rôl Sam fel capten Cymru am ei fod yn teimlo ei fod yn perthyn i Gymru a'r Deyrnas Unedig.

"Rydw i'n teimlo'n union yr un ffordd â Sam ac mae miliynau o Gymry yng Nghymru a ledled y byd yn teimlo'r un peth.

"Mae unrhyw un sydd wedi gweld Sam yn chwarae, fel capten i Gymru ac fel capten y Llewod, yn gwybod pa mor ymroddedig yw e, a sut mae'n gwisgo'r ddau grys yn angerddol."

Bydd Cymru'n herio Lloegr ddydd Sul a'r gêm yn dechrau am 3yh.