BBC Cymru Fyw

Treth cyngor Penfro i godi 3.4%

Published
image captionMae'r cyngor yn dweud mai'r cynnydd o 3.4% yw'r lleiaf yng Nghymru
Mae Cyngor Sir Benfro wedi cytuno i gynyddu treth cyngor 3.4% ar gyfer 2014/15.
Daeth y penderfyniad wrth i'r cynghorwyr drafod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.
Mi fydd y cynnydd yn cyfateb â chynnydd o £25 y flwyddyn i berchnogion tai Band D.
Mae arweinydd y Cyngor, Jamie Adams yn dweud mai hwn yw'r cynnydd lleiaf yng Nghymru, o safbwynt ariannol a chanran.
Honnodd Mr Adams y byddai cynnydd o 26% petai'r cyngor yn mynd yn ôl i ffiniau'r hen sir Ddyfed, fyddai'n cyfateb i gynnydd o £120 y flwyddyn.
Cadeirydd y cyngor, y cynghorydd Arwyn Williams, sy'n penderfynu a ddylid cynnal pleidlais neu gyfeirio'r mater i'r cabinet.

Straeon perthnasol

  • Ystyried codi tâl am wasanaethau