Treth cyngor Penfro i godi 3.4%

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn dweud mai'r cynnydd o 3.4% yw'r lleiaf yng Nghymru

Mae Cyngor Sir Benfro wedi cytuno i gynyddu treth cyngor 3.4% ar gyfer 2014/15.

Daeth y penderfyniad wrth i'r cynghorwyr drafod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mi fydd y cynnydd yn cyfateb â chynnydd o £25 y flwyddyn i berchnogion tai Band D.

Mae arweinydd y Cyngor, Jamie Adams yn dweud mai hwn yw'r cynnydd lleiaf yng Nghymru, o safbwynt ariannol a chanran.

Honnodd Mr Adams y byddai cynnydd o 26% petai'r cyngor yn mynd yn ôl i ffiniau'r hen sir Ddyfed, fyddai'n cyfateb i gynnydd o £120 y flwyddyn.

Cadeirydd y cyngor, y cynghorydd Arwyn Williams, sy'n penderfynu a ddylid cynnal pleidlais neu gyfeirio'r mater i'r cabinet.