Trosedd newydd: llygredd yn yr heddlu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gall y ddeddfwriaetn newydd gael ei gyflwyno o fewn wythnosau, yn ôl Theresa May

Mae'r Ysgrifennydd Cartref Theresa May wedi cyhoeddi bod bwriad i gyflwyno trosedd newydd o "lygredd yn yr heddlu".

Byddai hyn yn effeithio ar luoedd yng Nghymru, ac yn cymryd lle'r drosedd o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Mae hyn mewn ymateb i adroddiad i farwolaeth Stephen Lawrence, wnaeth ddarganfod fod heddwas wedi ysbio ar deulu'r bachgen.

Bu farw Stephen Lawrence wedi iddo gael ei drywanu gan grŵp o bobl ifanc, gwyn yn Ebrill 1993.

Achos Daniel Morgan

Wrth drafod yr adroddiad - gan Mark Ellison QC - i achos Stephen Lawrence yn San Steffan, fe gyfeiriodd Ms May at achos Cymreig allai fod yn gysylltiedig.

Dywedodd: "Mae Ellison yn cyfeirio at gysylltiadau posib rhwng swyddog llygredig oedd yn rhan o achos Stephen Lawrence - DS Davidson - a'r ymchwiliad i farwolaeth Daniel Morgan.

"Mae Ellison yn canfod y gallai Panel Daniel Morgan ddarganfod deunydd allai fod yn berthnasol i'r cwestiwn o lygredd.

"Felly mae'n hanfodol bod Panel Daniel Morgan yn parhau gyda'i waith."

Mae Ms May eisoes wedi dweud fod Heddlu'r Metropolitan wedi "cyfaddef bod llygredd o fewn yr heddlu'n 'ffactor wanychol' yn yr ymchwiliad gwreiddiol".

Methiannau

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Daniel Morgan yn 1987

Cafodd Daniel Morgan, 37 o Lanfrechfa, Torfaen, ei ddarganfod mewn maes parcio yn Llundain yn 1987 gyda bwyell yn ei ben.

Mae'r llofruddiaeth yn parhau i fod heb ei ddatrys ac mae panel o arbenigwyr, wedi eu harwain gan farnwyr, yn y broses o adolygu ymateb yr heddlu i'r digwyddiad.

Maen nhw'n ystyried honiadau fod llygredd ar ran yr heddlu wedi atal dedfryd, er bod pum ymchwiliad wedi cael eu cynnal.

Fe wnaeth achos yn erbyn pedwar dyn oedd wedi eu cyhuddo yn 2008 o lofruddio Mr Daniel fethu yn 2011, gyda rhai yn pwyntio bys ar fethiannau ar ran yr heddlu a'r erlyniad.

Cred teulu Mr Morgan yw ei fod ar drothwy cyflwyno tystiolaeth ynglŷn â llygredd yn yr heddlu.

Fe wnaeth ei fam gyfarfod â Ms May yn 2011 fel rhan o'i hymgyrch i gael cyfiawnder i'w mab.