Cyfreithwyr: streicio dros 'ymosodiad ar y proffesiwn'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Streiciodd nifer o fargyfreithwyr y tu allan i Lys y Goron Caerdydd fis Ionawr

Mae cyfreithwyr troseddol yn streicio am yr eildro oherwydd, medden nhw, "ymosodiad ar y proffesiwn cyfreithiol".

Yn ôl y CLSA, sy'n cynrychioli cyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr, bydd y toriadau i gymorth cyfreithiol yn effeithio ar allu pobl gyffredin i gael amddiffyniad teg.

Maen nhw'n dweud y bydd cyfreithwyr ledled Cymru'n cymryd rhan mewn diwrnod o hyfforddi yn hytrach nag ymgymryd â'u dyletswyddau dyddiol.

Dywedodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder fod y newidiadau'n angenrheidiol er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i gymorth cyfreithiol.

'Dod i ben'

Mae cymorth cyfreithiol yn cael ei ddarparu ar gost o ryw £2 biliwn y flwyddyn, gyda'r arian yn cael ei rannu rhwng amddiffyn troseddol ac achosion sifil.

Fel rhan o'u cynlluniau i arbed arian mae Llywodraeth y DU am dorri 30% o'r ffïoedd sy'n cael eu talu mewn achosion cymhleth a chostus, ac 18% o waith Llysoedd y Goron.

Dywedodd y cyfreithiwr Paul Abraham: "Mi fydd Cynllun Dyletswydd Wrecsam ar gyfer yr holl sir yn dod i ben ac yn rhan o ardal o Wrecsam i Fae Colwyn.

"Dim ond pedwar cyfreithiwr fydd ar gael.

"Mae'n bosib' iawn y bydd rhywun sy'n gymwys i gael cymorth cyfreithiol yn delio â rhywun mewn swyddfa 60 milltir neu fwy i ffwrdd yn lle cwmni lleol.

"Mi fydd gwybodaeth leol ac anghenion cymunedau lleol yn cael eu hanwybyddu."

Dywedodd Cadeirydd yr CLSA, Bill Waddington: "Ni fydd cyfreithwyr yn mynd i'r llys oherwydd maen nhw'n gweld yr hyn mae'r canghellor yn gwrthod ei weld.

"Bydd yr ymosodiad ar y proffesiwn cyfreithiol, sy'n cynrychioli pawb sydd wedi eu cyhuddo o drosedd boed nhw'n euog neu'n ddieuog, yn dinistrio nid yn unig y proffesiwn bob yn dipyn ond hefyd gallu pob dinesydd i amddiffyn ei hun wrth wynebu cyhuddiad troseddol."

Fe fyddai'r newidiadau, meddai, yn golygu y byddai'r sefydliadau cyfreithiol sy'n darparu cyngor mewn safleoedd heddlu'n gostwng o 1,600 i 525, "gyda 210 o'r rhain yn Llundain".

'Cynaliadwy'

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud bod angen gostwng costau un o'r systemau "drutaf o'i math yn y byd".

Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Chris Grayling: "Mae cymorth cyfreithiol yn rhan hanfodol o'n system gyfiawnder ond rhaid i ni sicrhau ei fod yn gynaliadwy ar gyfer y bobl sydd ei angen, ar gyfer y rheiny sy'n ei ddarparu ac ar gyfer y trethdalwyr sy'n talu amdano yn y pendraw.

"Mae gen i barch gwirioneddol at y gwasanaeth safonol sy'n cael ei ddarparu gan fargyfreithwyr a chyfreithwyr troseddol annibynnol.

"Rydw i wedi siarad am amser maith gyda chyfreithwyr a bargyfreithwyr ynglŷn â'r newidiadau yma ac wedi gwrando'n ofalus ar eu safbwyntiau."

Ychwanegodd: "Mae hyn yn golygu gostyngiad mewn ffïoedd ond mae hefyd yn cynnwys cyfres o fesurau i leihau'r effaith ar gyfreithwyr, gan gynnwys ystod o gefnogaeth a chymorth yn unol â chais y Gymdeithas Gyfreithiol."

Straeon perthnasol