Cyngor Sir Gâr i wneud tro pedol?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn gorfod darganfod gwerth £30 miliwn o arbedion dros tair blwyddyn

Mae Cyngor Sir Gâr yn cyfarfod yn hwyrach er mwyn ceisio cytuno ar y cynnydd i'r dreth cyngor.

Cafodd cynnydd o 4.77% ei gytuno ym mis Chwefror, ond roedd hyn ar yr amod bod y newid yn cael ei gymeradwyo'n llawn mewn cyfarfod heddiw.

Ond mae rhai cynghorwyr yn bygwth gwrthod cefnogi'r codiad os nad yw arweinwyr y cyngor yn newid eu meddwl ynglyn a'r penderfyniad i gynyddu'r ffioedd ar gyfer defnyddio meysydd chwarae.

Os bydd y newid yn cael ei gadarnhau, bydd clwb rygbi'r Tymbl, er enghraifft, yn gweld eu ffioedd yn codi o £49 i £235, wrth i'r cyngor drosglwyddo cyfrifoldeb dros gaeau clybiau i'r clybiau hynny sy'n eu defnyddio.

Mae'r cynnig yn rhan o strategaeth y cyngor i geisio arbed dros £14 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae'r cynnig sydd wedi cael ei gyflwyno yn dweud: "Mae'r cyngor llawn yn galw ar y bwrdd gweithredol i rewi'r newidiadau sydd wedi eu cynnig ar gyfer cyfleusterau chwaraeon (pêl-droed, rygbi, bowls a chriced)..."

Mae'r arweinwyr eisoes wedi newid eu meddwl ynglyn a nifer o gynigion, er enghraifft cwtogi ar gyllideb y Canolfannau Seibiant i Blant Anabl a thorri cynlluniau amddiffynfeydd llifogydd y sir.