BBC Cymru Fyw

Apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol

Published

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn Wrecsam ar nos Iau, Mawrth 6.

Yn dilyn y gwrthdrawiad ar Ffordd Cefn am 9.00pm, cafodd dau unigolyn eu cludo i'r ysbyty. Mae eu hanafiadau wedi cael eu disgrifio fel rhai difrifol.

Roedd Ford Transit wen wedi gadael y ffordd a throi drosodd yn ystod y digwyddiad.

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod, cyn cael ei hail-agor am 1.15am heddiw.

Mae dyn 26 oed yn y ddalfa ar ôl cael ei arestio am fynd a cherbyd heb ganiatad y perchenog, a gyrru'n beryglus.

Mae swyddogion sydd yn ymchwilio i'r digwyddiad yn apelio ar unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu gyda'r uned plismona ffyrdd yng Nglannau Dyfrdwy drwy ffonio 101, neu gysylltu gyda Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.