Cyswllt trydan i greu swyddi

  • Cyhoeddwyd
Scottish PowerFfynhonnell y llun, Scottish Power

Mae cwmni Scottish Power wedi cadarnhau y bydd 450 o swyddi'n cael eu creu yn ystod adeiladu cysylltiad trydan o dan y môr rhwng yr Alban a gogledd Cymru.

Amlinellodd cadeirydd SP Energy Networks, Ignacio Galan, gynllun buddsoddiad gwerth £2.6 biliwn i rwydwaith ddosbarthu trydan y cwmni hyd at 2021, a buddsoddiad arfaethedig o tua £5 biliwn rhwng 2015 a 2023 ar draws rhwydweithiau'r Alban, Glannau Mersi a Gogledd Cymru.

Eisoes mae'r gwaith wedi dechrau ar orsaf drosglwyddo yn Hunterston yn Ayrshire sy'n rhan o fenter ar y cyd gyda'r Grid Cenedlaethol.

Fe fydd cyfanswm o 260 milltir o geblau foltedd uchel yn cael eu gosod o arfordir gorllewinol yr Alban i Gei Connah yn Sir y Fflint.

Mae'r is-orsaf yng Nghei Connah eisoes yn cael ei defnyddio fel un pen cysylltiad trydan rhwng Cymru ac Iwerddon.

'Meincnod'

Dywedodd Mr Galan: "Rydym yn falch o nodi dechrau'r gwaith ar y cynllun cysylltu uchelgeisiol iawn o dan y môr.

"Fe fydd y cynllun Cyswllt y Gorllewin yn cael ei ystyried fel meincnod ar gyfer cynlluniau tebyg ar draws y byd, gan nad yw'r dechnoleg wedi cael ei defnyddio ar y raddfa yma erioed o'r blaen.

"Bydd hyn yn help i wella diogelwch ynni ar draws y DU ac o fudd i bobl yr Alban, Lloegr a Chymru."

Bwriad cynllun Cyswllt y Gorllewin yw creu hyd at 1,500 o swyddi newydd yn ardal trwydded Scottish Power sy'n cynnwys gogledd Cymru.

Does dim cadarnhad hyd yma faint o swyddi fydd yn dod yn uniongyrchol i Gymru.