Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r dathliadau wedi i adroddiad feirniadu diffyg yn y nifer o ferched mewn swyddi dylanwadol yng Nghymru

Fe fydd syffrajets ar strydoedd Caerdydd a digwyddiadau ym Mhrifysgol y brifddinas i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ddydd Sadwrn.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae pwyslais ar rôl merched ym myd cerddoriaeth glasurol, gwyddoniaeth a'r dyniaethau.

Eisoes, mae Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes y brifysgol wedi cynnal cyngerdd o weithiau clasurol gan gyfansoddwyr benywaidd.

Roedd ffigyrau yn 2013 y dangos mai dim ond un ddynes oedd ar restr '100 o'r cyfansoddwyr prysuraf' tra nad oedd unrhyw ddynes o gwbl ar restr o 100 o gyfansoddwyr gafodd eu gwaith ei berfformio yn 2013.

Clara Schumann oedd y ddynes gyntaf i ymddangos ar y rhestr, a hynny yn rhif 182.

Nos Wener, bu aelodau o Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a Cymorth i Fenywod yn cymryd rhan mewn gorymdaith 'Hawlio'r nos yn ôl' er mwyn atal trais tuag at ferched.

Disgrifiad o’r llun,
Gorymdaith 'Hawlio'r nos yn ôl' drwy ganol Caerdydd nos wener, er mwyn tynnu sylw at yr achosion o drais tuag at ferched.

Nos Wener hefyd, bu 300 o ferched ifanc 11-13 oed yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn gwrando ar arbenigwyr o ddiwydiannau sy'n boblogaidd gyda dynion, yn cynnwys technoleg gwybodaeth, peirianneg a busnes.

Yn ystod yr wythnos, mae nifer o drafodaethau ar ddenu rhagor o ferched i weithio ym myd gwyddoniaeth.

Syffrajets

Yn ogystal, mae syffrajets cyfoes yn gorymdeithio drwy strydoedd Caerdydd ddydd Sadwrn yn rhan o ddathliadau undeb Unite.

Fe fydd yr ymgyrchwyr yn annog merched i 'beidio troi'r cloc yn ôl ar hawliau merched'.

Meddai Belinda Robertson o'r undeb: "Fe fyddwn ni'n dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni drwy ofyn i ferched yng Nghymru be' sy'n bwysig iddyn nhw, be' hoffen nhw ei weld yn gwella...

"Dros gan mlynedd ers sefydlu'r Syffrajets, mae'n neges ni'n glir - peidiwch â throi'r cloc yn ôl ar hawliau merched."

Merched mewn swyddi dylanwadol?

Daw'r dathliadau lai nag wythnos wedi i adroddiad ddatgelu mai ychydig iawn o gynnydd sydd wedi ei wneud yn ystod y ddegawd diwethaf i benodi merched i brif swyddi.

Mewn gwirionedd, mae'r ffigyrau wedi gostwng mewn sawl maes.

Roedd adroddiad 'Pwy Sy'n Rhedeg Cymru? 2014' yn bwrw golwg ar feysydd allweddol, gan gynnwys gwleidyddiaeth, llywodraeth leol, iechyd a'r sector preifat, er mwyn asesu'r cydbwysedd rhwng y rhywiau pan fo'n dod at y prif rai sy'n gwneud y penderfyniadau.