Taclo tlodi'r brifddinas

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r cynllun 'Cymunedau yn Gyntaf' yn ceisio gwella iechyd a sefyllfa ariannol pobl yn ogystal ag annog addysgu ymysg cymunedau tlotaf Caerdydd

Mi fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £5.9 miliwn yng nghymunedau tlotaf Caerdydd dros y ddwy flwyddyn nesaf.

Fe fydd y Dirprwy Weinidog dros Daclo Tlodi, Vaughan Gething, yn cyhoeddi'r newyddion mewn digwyddiad arbennig sy'n edrych ar yr ymdrechion i helpu pobl dlawd y brifddinas fore Llun.

Mi fydd pedwar o grwpiau 'Cymunedau yn Gyntaf' yng Nghaerdydd yn derbyn yr arian.

Mae 52 o grwpiau ar draws Cymru i gyd sy'n rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i helpu'r rheiny sy'n byw yn yr ardaloedd tlotaf.

Mae 'Cymunedau yn Gyntaf' yn ceisio gwella iechyd a sefyllfa ariannol pobl yn ogystal ag annog addysgu.

'Dechrau'n Deg i ehangu

Mae Caerdydd hefyd yn mynd i elwa o ehangu'r cynllun 'Dechrau'n Deg' sy'n ceisio sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd drwy ddarparu gofal plant am ddim i rieni cymwys ar gyfer plant o dan pedair oed.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Roedd 3,368 o blant wedi derbyn cymorth gan 'Dechrau'n Deg' rhwng 2012 - 13 yng Nghaerdydd

Mae hefyd yn cynnig cefnogaeth i rieni ar sut i ofalu am blant, gwell gwasanaeth ymwelwyr iechyd a chymorth gyda datblygiad iaith cynnar eu plant.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 3,368 o blant wedi derbyn cymorth gan 'Dechrau'n Deg' rhwng 2012 a 2013.

Fe fydd y dirprwy weinidog yn siarad mewn cyfarfod wedi'i drefnu gan Fwrdd Partneriaeth Caerdydd, bwrdd sy'n cynnwys prif reolwyr o'r sectorau gwirfoddol a'r sectorau cyhoeddus yng Nghaerdydd.

Yn siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Vaughan Gething:

"Er bod toriadau mawr i'n cyllideb, rydym yn benderfynol i barhau i fedru gwneud cymaint â phosib i helpu'r rheiny sydd fwyaf mewn angen yn ein cymdeithas. "

Mae'n dweud y bydd y £5.9 miliwn yn helpu'r rheiny sy'n ddi-waith i ddod o hyd i swyddi, sicrhau bod gan bobl y sgiliau cywir, ac yn cael yr addysg orau i wella eu cyfleoedd mewn bywyd.