Eich cyngor, eich arian: Manylion y toriadau

Eich cyngor eich arian

Mae treth cyngor yng Nghymru wedi codi 4.2% ar gyfartaledd.

Cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths, nôl ym mis Hydref y byddai cynghorau'n derbyn £182 miliwn yn llai rhyngddynt ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Mae hyn yn cynrychioli toriad ariannol o 3.91%.

Ond mae hyn yn codi i 5.81% mewn termau real, pan mae effeithiau chwyddiant yn cael ei ystyried.

Bellach mae pob cyngor wedi cytuno ar gyllideb, gyda phob un yn codi treth cyngor rhwng 3% a 5%.

Toriadau cynghorau Cymru 2014-15
Cynghorau Cymru Cyllideb Toriadau Cynnydd treth y cyngor Manylion rhai arbedion
Cyngor Sir Abertawe £415m £45m dros dair blynedd 5%
Cyngor Sir Blaenau Gwent £140m £10m 4.6%
Cyngor Bro Morgannwg £215m £5m 4.5%
Cyngor Sir Caerdydd £585m £50m 3.97%
Cyngor Sir Caerffili £332m £14.2m 3.9%
Cyngor Sir Caerfyrddin £333m £30m dros dair blwyddyn 4.77%
Cyngor Sir Casnewydd £264m £10m 4.5%
Cyngor Castell-nedd Port Talbot £210m £17m 4.5%
Cyngor Sir Ceredigion £134.5m £9.4m 5%
Cyngor Sir Conwy £210m £14m 5%
Cyngor Sir Ddinbych £187m £8.5m 3.5%
Cyngor Sir Y Fflint £297m £12m 3%
Cyngor Gwynedd £232m Dim manylion 3.9%
Cyngor Merthyr Tudful £114m £15.3m dros bedair blwyddyn 3.95%
Cyngor Sir Fynwy £149m £9m 3.95%
Cyngor Sir Penfro £337m £20m dros dair blwyddyn 3.4%
Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr £255m £36 miliwn dros bedair blynedd nesaf 4.98%
Cyngor Powys £242m £20m 4.95%
Cyngor Rhondda Cynon Taf £366.6m £20m 4.5%
Cyngor Torfaen £266m £11.2m 3.95%
Cyngor Wrecsam £230m £14m 3%
Cyngor Sir Ynys Môn £126m £7m 4.5%

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.