BBC Cymru Fyw

Eich cyngor, eich arian: Manylion y toriadau

Published
Mae treth cyngor yng Nghymru wedi codi 4.2% ar gyfartaledd.
Cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths, nôl ym mis Hydref y byddai cynghorau'n derbyn £182 miliwn yn llai rhyngddynt ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.
Mae hyn yn cynrychioli toriad ariannol o 3.91%.
Ond mae hyn yn codi i 5.81% mewn termau real, pan mae effeithiau chwyddiant yn cael ei ystyried.
Bellach mae pob cyngor wedi cytuno ar gyllideb, gyda phob un yn codi treth cyngor rhwng 3% a 5%.

Straeon perthnasol

  • Treth cyngor: codi 4.2% ar gyfartaledd