Cyngor Fflint: Swyddi yn y fantol

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Fflint
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r codiad o 3% yn y treth cyngor yr isaf yng Nghymru, ar y cyd gyda Wrecsam

Mae disgwyl y gall llawer o swyddi fynd yng Nghyngor Sir y Fflint, yn dilyn penderfyniad cynghorwyr i roi eu sêl bendith i werth £12 miliwn o doriadau.

Yn ogystal, bydd pobl yn gweld cynnydd o 3% yn eu treth cyngor o fis Ebrill ymlaen.

Yn y ddogfen gyllideb gafodd ei chymeradwyo gan gynghorwyr ar 18 Chwefror mae manylion ynglŷn â "goblygiadau swyddi sylweddol".

Mae'n ychwanegu bod y system iawndal ar gyfer pobl sy'n gadael wedi cael ei adolygu, er mwyn sicrhau bod taliadau diswyddo yn "deg, yn debygol o roi cymhelliant i bobl ddangos diddordeb mewn diswyddi gwirfoddol neu ymddeoliad gwirfoddol ac yn fforddiadwy i'r cyngor".

Mae'r arbedion sydd wedi cael eu cymeradwyo yn cynnwys:

  • £1 miliwn drwy adolygu pob rôl a phroses ym maes gweinyddu;
  • £1.88 miliwn yn y sector amgylcheddol;
  • £32,000 drwy leihau swyddi rheolwr o fewn gwasanaethau cymdeithasol i oedolion;
  • £182,000 o wasanaethau llyfrgell lleol;
  • £55,000 yn llai i Clwyd Theatr Cymru, a £15,000 yn llai i theatr ieuenctid;
  • £25,000 yn llai i gaeau chwarae a chyfleusterau.

Wrth i'r gyllideb gael ei chyhoeddi, dywedodd Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Aaron Shotton: "Er bod y cyngor yn wynebu her ariannol ddigynsail oherwydd gostyngiad yn yr arian gan y llywodraeth, rydym wedi llwyddo i gydbwyso'r gyllideb ac amddiffyn y gwasanaethau mae trigolion Sir y Fflint yn dibynnu arnyn nhw.

"Mae cwestiynau'r cynghorwyr ynglŷn â'r gyllideb wedi cael eu hateb yn llawn yn ystod y broses graffu dros y mis diwethaf gan ddod ag adroddiad llawn o flaen y cyngor yn rhan olaf y broses.

"Mae amddiffyn gwasanaethau lleol wedi bod yn flaenoriaeth ac rydym wedi llwyddo i wneud arbedion yn fewnol o fewn y cyngor, tra'n cadw at ein hymrwymiad i'r trigolion."