Cyngor Morgannwg yn pasio'r gyllideb

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Bro Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Bydd treth cyngor Bro Morgannwg yn codi o 4.5%

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno ar bron i £5 miliwn o doriadau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, all arwain at roi nifer o swyddi dan fygythiad.

Fe gytunodd cynghorwyr ar gynnydd o 4.5% yn y treth cyngor hefyd, sydd yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o 4.2%.

Mae hyn yn golygu bil treth gyngor o £1,029.42 i eiddo Band D, cynnydd o £44.28 ers y flwyddyn flaenorol.

Mae'r cyngor wedi darganfod nifer o feysydd gwahanol i arbed arian, gan gynnwys:

  • £252,000 ar adolygu strwythur y tîm polisi, gyda chwe swydd yn y fantol
  • £150,000 ar ostwng nifer y bobl ifanc mewn lleoliadau preswyl - mae'r cyngor yn cydnabod y gall hyn arwain at broblemau i'r gwasanaeth meithrin
  • £100,000 ar arbedion yn y sector gwastraff, fydd yn arwain at gasglu'n hwyrach yn y dydd a gwastraff ar y strydoedd am fwy o amser
  • £84,000 o'r arian sy'n mynd fel cyfraniad tuag at wersi cerddoriaeth o fewn ysgolion
  • £50,000 drwy ostwng nifer y bobl digartref sy'n gymwys i dderbyn gwely a brecwast am ddim o 13 o lefydd
  • £20,000 drwy ostwng darpariaeth llyfrgell
  • £16,000 drwy newid amodau mamolaeth a salwch tymor hir

Mae'r cyngor hefyd yn rhybuddio y byddai goblygiadau i 6,000 o'u gweithwyr ac y byddai diswyddiadau ond dydy hi ddim yn glir faint yn union.