Cyngor sir yn rhewi ffïoedd meysydd chwarae

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Cyngor: gwerth £30 miliwn o arbedion dros tair blynedd

Fydd 'na ddim cynnydd am y tro mewn ffïoedd ar gyfer defnyddio meysydd chwarae yn Sir Gaerfyrddin.

Ar ôl ymateb cymdeithasau chwaraeon ar draws y sir mae cynghorwyr wedi penderfynu rhewi'r ffïoedd.

Ond bydd y bwrdd gweithredol yn cyflwyno cynigion newydd.

Cafodd cynnydd o 4.77% yn nhreth y cyngor ei gytuno ym mis Chwefror a chymeradwyodd cyfarfod llawn y cyngor hyn ddydd Gwener a thoriadau o £12m.

Dywedodd yr arweinydd y Cynghorydd Kevin Madge: "Mae newidiadau mawr wedi'r ymgynghori eang ac fe garwn i ddiolch i bawb am gymryd rhan.

"Rydyn ni'n sylweddoli nad yw'r cynnydd mor isel ag yr oedd pobol yn ei ddymuno ond rwy'n credu bod 'na gydbwysedd rhwng amddiffyn gwasanaethau, buddsoddi yn ein dyfodol a'r effaith ar drethdalwyr."

Bygwth

Cyn y cyfarfod roedd rhai cynghorwyr wedi bygwth gwrthod cefnogi'r cynnydd os nad oedd arweinwyr y cyngor yn newid eu meddwl am y penderfyniad i gynyddu'r ffioedd ar gyfer defnyddio meysydd chwarae.

Pe bai'r ffïoedd wedi codi, byddai rhai Clwb Rygbi'r Tymbl, er enghraifft, wedi codi o £49 i £235 wrth i'r cyngor drosglwyddo cyfrifoldeb dros gaeau clybiau i'r clybiau hynny sy'n eu defnyddio.

Geiriad y cynnig ddydd Gwener oedd: "Mae'r cyngor llawn yn galw ar y bwrdd gweithredol i rewi'r newidiadau sydd wedi eu cynnig ar gyfer cyfleusterau chwaraeon (pêl-droed, rygbi, bowls a chriced) ..."

Mae'r arweinwyr eisoes wedi newid eu meddwl ynglŷn â nifer o gynigion, er enghraifft cwtogi ar gyllideb y Canolfannau Seibiant i Blant Anabl a thorri cynlluniau amddiffynfeydd llifogydd y sir.

Straeon perthnasol