Ysbyty Philip: adolygiad barnwrol i ddigwydd yn yr haf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae pobl wedi protestio yn erbyn y newidiadau i'r ysbyty

Mi fydd adolygiad barnwrol yn cael ei gynnal yn yr haf ynglŷn â phenderfyniad Bwrdd Iechyd Hywel Dda i israddio adran Uned Damweiniau Brys yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli.

Mi aeth Tony Flatley, sydd yn glaf gyda phroblemau ar y galon i'r Uchel Lys yng Nghaerdydd er mwyn gofyn i'r barnwr i gynnal gwrandawiad llawn barnwrol. Mae'n aelod o'r grŵp sydd yn ymgyrchu i gadw'r gwasanaethau yn Ysbyty Tywysog Philip.

Mae Mr Flatley yn herio'r ffordd yr aeth y bwrdd iechyd ati i ymgynghori ar y cynigion ac yn cwestiynu os yw'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford wedi ystyried y mater yn llawn.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn bwriadu newid y gwasanaeth argyfwng yn Llanelli gan olygu mai nyrsys fydd yn arwain yr uned. Ddydd Gwener mi gytunodd y barnwr y dylai gwrandawiad llawn gael ei gynnal ym mis Mehefin.

Deallir bod y penderfyniad yn golygu bod yr her gyfreithiol i'r penderfyniad i gau uned gofal arbennig i fabanod mewn ysbyty yng ngorllewin Cymru sef yn Ysbyty Llwynhelyg yn fwy tebygol o ddigwydd.

Straeon perthnasol