Amddiffynfeydd newydd i ystâd Glasdir

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd stad Glasdir, yn Rhuthun, wedi dioddef llifogydd difrifol ym mis Tachwedd, 2012.

Mi fydd gwaith yn dechrau cyn hir ar wella'r amddiffynfeydd llifogydd o amgylch ystâd Glasdir yn Rhuthun, yn ôl Cyngor Sir Ddinbych.

Roedd yr amddiffynfeydd wedi methu ym mis Tachwedd 2012 pan gafodd 120 o gartrefi eu taro wrth i'r ystâd o dai gael ei hadeiladu.

Er bod y tai wedi cael eu hadeiladu ar dir gwastad, isel, roedd trigolion yn dweud eu bod dan yr argraff bod yr amddiffynfeydd yn golygu bod y siawns o lifogydd yn isel iawn.

Wal 3 troedfedd i warchod

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi caniatâd i Gyngor Sir Ddinbych amddiffyn y tai gyda wal uchel 90cm.

Mae'r cyngor yn dweud eu bod yn awyddus i orffen y prosiect mor fuan â phosib, ond wedi'r gaeaf gwlyb, mae angen cyfnod o dywydd sych cyn i'r gwaith allu dechrau.

Yn ôl Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd, Darren Millar, "Ers misoedd, mae'r trigolion wedi bod yn ysu i'r gwaith o amddiffyn eu cartrefi ddechrau."

"Dwi'n edrych 'mlaen i weld y gwaith wedi'i orffen cyn gynted â phosib fel bod y rheiny sy'n byw ar y stad yn cael eu gwarchod rhag llifogydd, yn y ffordd maen nhw'n ei haeddu."

Straeon perthnasol