Cerddwr wedi marw ym Modelwyddan

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd yr heddlu eu galw i Lôn Sarn am 7.50yb yn dilyn gwrthdrawiad rhwng cerddwr â bws gwasanaeth cyhoeddus.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth a thystion wedi i gerddwr farw wedi gwrthdrawiad â bws m Modelwyddan fore Sadwrn.

Roedd yr heddlu a'r gwasanaethau brys eraill wedi cael eu galw i Lôn Sarn ym Modelwyddan am ddeg munud i wyth y bore yn dilyn gwrthdrawiad rhwng cerddwr â bws gwasanaeth cyhoeddus.

Roedd y cerddwr wedi dioddef anafiadau difrifol a bu farw yn y fan a'r lle.

Roedd nifer fechan o deithwyr ar y bws ar y pryd, ac fe gludwyd un, gydag anafiadau bychan, i Ysbyty Glan Clwyd.

Mae'r Prif Arolygydd, Darren Wareing yn dweud: "Mae'r ymchwiliad i'r gwrthdrawiad eisoes wedi dechrau, ac fe fyddwn yn annog unrhyw un a welodd y digwyddiad neu a oedd yn teithio ar hyd y ffordd wedi 7.30 y bore i gysylltu â swyddogion ar 101.

Mae ffordd Lôn Sarn tuag at ffordd osgoi Rhuddlan ar gau ar hyn o bryd ac mae cerbydau yn cael eu dargyfeirio.