Beiciwr mynydd wedi'i anafu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Y gred ydi bod y beiciwr wedi dioddef anafiadau i'w gefn.

Mae beiciwr mynydd wedi cael ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd bnawn Sadwrn.

Mae'n debyg bod y beiciwr 47 oed wedi hedfan dros flaen ei feic ar un o'r llwybrau drwy'r coedwigoedd yn ardal Ganllwyd ger Dolgellau.

Y gred ydi bod ganddo anafiadau i'w ysgwyddau ac anafiadau eraill sydd ddim yn peryglu'i fywyd.

Roedd parafeddygon wedi'u galw tua 12.30 ac wedi cael eu hanfon i'r safle ynghŷd â thîm achub mynydd Llanberis.

Fe gafodd y claf ei hedfan mewn hofrennydd Sea King o'r Fali i Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Does dim mwy o fanylion ar hyn o bryd.