Cymru i godi i lefel uwch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Rob Howley, un o dîm hyfforddi Cymru gyda Sam Warburton, y Capten.

Mae angen i dîm rygbi Cymru godi i "lefel arall" os am guro Lloegr, yn ôl Rob Howley.

Roedd Cymru wedi curo'r Saeson gartref y llynedd 30-3 ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, ond mae un aelod o'r tîm hyfforddi, Rob Howley, yn dweud bod y bechgyn angen gwneud mwy.

Mi fydd Lloegr yn gobeithio ennill y Goron Driphlyg eleni am y tro cyntaf ers 11 mlynedd.

Fe fydd pa bynnag ochr sy'n ennill â chyfle i gipio'r teitl yng ngemau olaf y bencampwriaeth, ac mae Cymru am wneud hynny am y trydydd tro'n olynol.

Dywedodd Howley: "Mewn gemau arferol o'r pwysigrwydd yma, mae eich perfformiad yn codi 10-15% ac mi fydd tîm profiadol gobeithio yn gallu cyrraedd y 10% neu'r 15% yna oherwydd eu bod wedi bod yno o'r blaen."

"Mae'r grwp yma o chwaraewyr wedi bod gyda'i gilydd ers tro bellach. Mae nhw wedi chwarae ac ennill oddi cartre, ac mae hynny'n amlwg yn rhoi hyder iddyn nhw.

"Mae'n gêm gwbl wahanol o un wythnos i'r llall, ac mae'n debyg mai'r tîm sy'n codi momentwm, ac yna o dan y pwysau o fod yng ngrochan Twickenham yn gallu parhau y momentwm hwnnw.

"Dwi'n siwr y bydd yr awyrgylch yn debyg i'r llynedd, ond yn dipyn mwy llwythog ar ochr Lloegr."

"Mae'n rhaid i ni ddelio â hynny, a'r mwyaf o brofiad sydd ganddoch chi o fynd oddi cartref ac ennill, gobeithio y bydd hynny'n eich gwneud yn awtomataidd a'ch bod yn gallu switsio'r dylanwad allanol yna i ffwrdd, a chanolbwyntio'n unig ar eich set o sgiliau, yn dechnegol ac yn dactegol."

Ni fydd clo Cymru, Luke Charteris, ar gael i chwarae oherwydd anaf i'w wddf.

Y Scarlet Jake Ball, 22, fydd yn cymryd ei le.

Mae Howley'n dweud ei fod wedi'i synnu nad ydi canolwr pwerus Lloegr, Manu Tuilagi, yn chwarae ac yntau wedi gwella o anaf i'w frest sydd wedi'i atal ers mis Medi.

Mae hefyd yn dweud bod ganddyn nhw chwaraewr digon tebyg iddo ar gyfer y crys rhif 8, sef Ben Morgan.

"Dwi wedi fy synnu rhywfaint nad ydi Manu Tuilagi heb gael ei dynnu i mewn, o fod wedi gweithio gydag ef (gyda'r Llewod) yn yr haf. Ro'n i'n meddwl ei fod yn wych", meddai Howley.

"Mae'n fygythiad ymosodol peryglus."

"Mae Ben Morgan a Vunipola yn chwaraewyr tebyg yn nhermau cario'r bêl a'u graddfa o chwarae.

"Mae Ben Morgan yn .. ffitio'r mowld mae Billy Vunipola wedi'i roi i Loegr - mae nhw'n debyg iawn."

Ychwanegodd: "Mae Danny (Care) wedi bod â rhan allweddol o safbwynt tempo a chyflymder gêm Lloegr.

"Nid dim ond y cyfleoedd mae'n eu creu. Mae ganddo berthynas dda gydag Owen Farrell ac mae eu gêm gicio yn weddol effeithiol.

"Mae'n rhywbeth rydym ni wedi siarad yn ei gylch. Mae'r gêm yn mynd i fod yn agos ofnadwy."