Leanne Wood: Dim torri graddfa ucha' treth

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Leanne Wood wrth BBC Cymru bod cael pwerau i Gymru dros dreth incwm flynyddoedd i ffwrdd.

Fyddai Plaid Cymru ddim yn debygol o wneud toriadau i raddfa uchaf treth incwm yn un o'u polisïau, petai Cymru'n cael pwerau i newid cyfraddau treth, yn ôl eu harweinydd, Leanne Wood.

Roedd Leanne Wood yn siarad yn erbyn galwad gan y cyn aelod seneddol, Adam Price, yng nghynadledd wanwyn y blaid, i ystyried y syniad fel ffordd o greu swyddi.

Dywedodd Ms Wood wrth BBC Cymru bod cael pwerau dros dreth incwm i Gymru flynyddoedd i ffwrdd.

Roedd yn amau a fyddai nifer o aelodau Plaid Cymru yn cytuno gyda Mr Price ond fe ychwanegodd ei fod yn "ddadl ddiddorol".

Wrth siarad ar raglen radio 'Sunday Supplement' BBC Cymru, dywedodd Ms Wood bod Mr Price wedi awgrymu hyn o'r blaen.

Creu swyddi

"Nid ydym mewn sefyllfa i fedru amlinellu ein polisi ar dreth ar hyn o bryd. Mae'n anhebygol iawn petai Cymru yn cael pwerau dros dreth y byddai'r pwerau yna gyda ni erbyn 2021, yn ôl proses Silk," dywedodd wrth y rhaglen.

"Be sydd angen i ni ei wneud yng Nghymru ydi newid yr economi.

"Mae'n rhaid i ni wneud popeth y gallwn ni i greu swyddi. Dwi ddim yn mynd i dawelu trafodaeth ar sut y gallwn ni wneud hynny.

"Mae'n rhaid i ni gael cefnogaeth busnes i greu swyddi, Fedrwn ni ddim ei wneud yn y sector gyhoeddus yn unig neu greu swyddi o fewn elusennau.

"Mae'n rhaid i ni gael sector fusnes gryf; cryfach na'r un sydd ganddom ni'n barod."

Fodd bynnag, fe ychwanegodd: "Dwi ddim yn cytuno gyda safiad Adam ar dorri cyfradd uchaf y dreth a dwi'n siwr na fyddai nifer o aelodau Plaid Cymru yn cytuno gyda hynny chwaith, ond mae'n ddadl ddiddorol."

Herio UKIP

Dydd Gwener, roedd Ms Wood yn ei haraith yng nghynhadledd y blaid wedi dweud y byddai Cymru'n wynebu dewis yn yr etholiad rhwng "ffobia gwrth Ewropeaidd" neu "Gymru lewyrchus, rydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd".

Gan fod ei phlaid yn cario "mantell gwleidyddiaeth flaengar," meddai, apeliodd at bobl oedd yn anfodlon ar y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Blaid Werdd i bleidleisio i Blaid Cymru.

Roedd Leanne Wood hefyd wedi herio UKIP yn ei haraith trwy ddweud bod pleidlais i UKIP "yn bleidlais yn erbyn Cymru. Ni allwn ac ni fyddwn yn gadael i'w gwleidyddiaeth hyll ein rhannu ni ym mis Mai", meddai.

Mae Nathan Gill, prif ymgeisydd Cymreig UKIP ar gyfer yr Etholiadau Ewropeaidd yn dweud bod cefnogwyr y blaid wedi'u gwylltio gan honiadau Leanne Wood.

Dywedodd bod arolygon diweddar yn dangos bod UKIP o flaen Plaid Cymru yn y polau piniwn ar gyfer etholiadau mis Mai.

"Mae gweld y blaid yn gostwng i wleidyddiaeth y gwter a thaflu baw yn rhagfarnllyd ac yn sarhaus", meddai.

Roedd cyn arweinydd Plaid Cymru, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, hefyd wedi beirniadu Ms Wood am ei hymosodiad ar UKIP.

Dywedodd: "Mae'n arwynebol ac mae'n tybio bod gennym ryw fath o ragoriaeth ein bod yn penderfynu pwy sy'n Gymry.

"Mae plaid sy'n cael pleidleisiau gan ddinasyddion cyffredin yng Nghymru yn un sy'n rhaid ei chymryd o ddifrif".

Ychwanegodd bod UKIP "yn amlwg yn cynrychioli safbwynt yng Nghymru."

Straeon perthnasol