Lloegr 29 - 18 Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma yw'r tro cyntaf i Loegr ennill y Goron Driphlyg ers 2003.

Lloegr yn ennill y Goron Driphlyg am y tro cyntaf ers 2003 yn dilyn buddugoliaeth glir a chyfforddus yn erbyn Cymru.

Roedd dau gais yn yr hanner cyntaf i Loegr gyda Danny Care a Luther Burrell yn croesi dros y llinell.

Cicio Halfpenny oedd wedi cadw'r cochion yn y gêm, gyda holl bwyntiau Cymru'n deillio o giciau cosb.

Ond roedd cicio llwyddiannus tebyg gan Owen Farrell yn cosbi perfformiad diffygiol Cymru hyd yn yn oed yn fwy.

Llynedd, y Saeson gafodd grasfa yn Stadiwm y Milenwim o 30 pwynt i 3, ond roedd hi'n amlwg heddiw fod y Saeson am dalu'r pwyth yn ôl.

Er bod deuddeg o garfan y Llewod yn nhîm Cymru, roedden nhw'n drwsgwl wrth ymosod, ac fe fethwyd â sgorio cais yn sgil amddiffyn cryf Lloegr a'u camgymeriadau eu hunain gyda'r bêl.

Mae'r fuddugoliaeth yn gosod Lloegr yn gyfartal o ran pwyntiau gydag Iwerddon a Ffrainc ar ben tabl y Bencampwriaeth.

Mae gan Iwerddon fantais fawr o ran gwahaniaeth pwyntiau, ac fe fyddai curo'r Ffrancwyr yr wythnos nesaf yn golygu bod y Bencampwriaeth yn mynd i Ddulyn ond mi fedrai Lloegr, gyda buddugoliaeth â sgôr uchel, yn erbyn yr Eidal, ei chipio hi o hyd.

Lloegr yn rheoli

Ffynhonnell y llun, BBC Sport
Disgrifiad o’r llun,
Cais Danny Care dros Loegr o fewn 5 munud cynta'r gêm

Roedd Lloegr yn pwyso o'r dechrau un, ac fe ddaeth cais cynnar o fewn y munudau cyntaf wrth i Danny Care lithro heibio amddiffyn cysglyd y Cymry i sgorio dros Loegr.

Roedd trosiad Owen Farrell yn golygu bod saith pwynt gan y Saeson o fewn 5 munud cynta'r gêm.

Roedd angen i dîm Cymru ddeffro, ac fe ddaeth hwb iddyn nhw wrth i Halfpenny ennill 3 phwynt gyda chic gosb. Roedd hi'n 7-3 o fewn 8 munud.

Roedd cic gosb i Loegr o fewn 16 munud, wedi i Hibbard gael ei gosbi am godi allan o'r sgrym yn rhy gynnar.

Owen Farrell yn llwyddo o 30 llath i gicio'r bêl dros y pyst, gan atgoffa'r Cymry na fedran nhw fforddio i ildio dim. 10-3 wedi 18 munud.

Cic gosb arall i Gymru i'w tynnu'n ôl i'r mewn i'r gêm, gyda Halfpenny'n llwyddo o 50 metr, ac yn cau'r bwlch yn y sgor, 10-6.

Fe wnaeth Rhys Priestland gamgymeriad drud wrth gicio'r bêl allan o chwarae ac ildio lein i Loegr.

Mae Rhys Webb yn taclo Joe Marler yn llwyddiannus, ond oherwydd iddo fethu â rowlio i ffwrdd, mae'n ildio cic gosb lwyddiannus arall i Loegr, 13-6.

Mae cyfle i Gymru daro'n ôl gyda 3 phwynt arall gan Halfpenny (13-9) o fewn hanner awr cynta'r gêm.

Ffynhonnell y llun, BBC Sport
Disgrifiad o’r llun,
Cais Luther Burrell

Mae Lloegr yn parhau'n gryf ac mae nhw'n manteisio ar lein fler y Cymry gyda Jonny May yn cael rhediad o fewn 3 metr i byst Cymru.

Mae'r Saeson yn llwyddo i lithro heibio'r amddiffyn gyda Luther Burrell yn sgorio ei drydedd cais o'r Bencampwriaeth.

Gyda throsiad Owen Farrell i ddilyn, mae'r bwlch rhwng y Cymry a'r Saeson yn 11 pwynt - 20-9, gyda 5 munud yn weddill cyn yr hanner amser.

Dim ond cicio Halfpenny a diffyg disgyblaeth Dylan Hartley sy'n cadw'r cochion yn y gêm, gyda 2 gic gosb arall yn dod i gau'r bwlch cyn yr egwyl a chadw'r gobeithion yn fyw - 20-15.

Mae'r ail hanner yn dechrau gyda chic gosb i osod Lloegr ymhellach ar y blaen 23 - 15; mae nhw'n parhau i reoli a gwir angen i'r Cymry ddechrau dangos eu dannedd.

Mae'r ail hanner eto'n llawn camgymeriadau, gyda Rhys Priestland yn gollwng pêl uchel.

Daeth cyfle euraidd i'r cochion ymosod o fewn 50 munud, ond fe wnaeth Jamie Roberts benderfyniad aflwyddiannus i gicio yn hytrach na phasio'r bêl, ac fe arweiniodd hynny at wrthymosodiad cryf gan Loegr, gyda rhediad da gan Jack Nowell yn ddwfn yn ôl i dir y Cymry.

Roedd y dyfarnwr Romain Poite wedi rhybuddio rheng flaen Cymru sawl tro'n barod a phan wthiwyd eto'n rhy gynnar i mewn i'r sgrym, cosbwyd Gethin Jenkins gyda cherbyn felen, cyfnod o 10 munud yn y gell gosb, a 3 pwynt arall i Loegr: 26 - 15.

Daeth Mike Phillips i'r cae yn lle Rhys Webb oedd wedi'i anafu.

Fe gosbwyd Dylan Hartley unwaith eto gyda chweched cic gosb lwyddiannus Halfpenny, ond fe atebwyd hynny gan Farrell wedi i rwystredigaeth Cymru ildio cic gosb arall gan gadw'r bwlch rhwng y ddau dîm yn 11 pwynt - 29 - 18.

Disgrifiad o’r llun,
Cicio Halfpenny yn cadw'r cochion yn y gêm.

Yn y chwarter awr olaf, roedd Lloegr yn parhau i ymosod ac yn awyddus i gael trydydd cais tra bod Cymru'n parhau mewn trwm-gwsg.

Ymlaen ddaeth Dan Biggar yn lle Rhys Priestland a bwrw ymlaen wnaeth Lloegr.

Roedd Cymru dan bwysau di-ddiwedd a'r gêm yn llithro o'u dwylo er bod 18 munud yn weddill.

Fe ddaeth cyfnod Gethin Jenkins yn y gell gosb i ben ond penderfynodd Gatland i eilyddio ac anfon Paul James i'r cae yn ei le, tra bod Vunipola yn cymryd lle Joe Marler dros Loegr.

Roedd eiliadau o gyffro cyn diwedd y gêm wrth i lein Cymru arwain at rediad gan Biggar, North, Ball ac yna i Alun Wyn Jones, ond roedd Lloegr wedi gallu ffrwyno'r momentwm, yn arafu'r chwarae ac yn golygu bod Cymru'n ildio meddiant.

Fe eilyddiwyd Rhodri Jones yn lle Adam Jones ac fe ddaeth Dylan Hartley i ffwrdd o'r cae i Loegr a Tom Youngs yn cymryd ei le.

Gyda phum munud yn weddill, roedd Lloegr yn gwrth ymosod, ac roedd rhediad gwych a phas celfydd Luther Burrell bron wedi arwain at gais, ond fe laniodd ar y gwyngalch.

Fe gafodd Leigh Halfpenny ei anafu wrth geisio taclo Burrell a bu'n rhaid i Liam Williams ddod ymlaen yn ei le.

Ond yn fuan wedi iddo ddod i'r cae, roedd penderfyniad hallt y dyfarnwr yn golygu bod cic gosb arall wedi'i ildio i Loegr.

Fe benderfynodd Lloegr fynd am y linell yn hytrach na throsi, a bu gwasgu a phwyso gan y gwynion am weddill y gêm cyn i hunlle'r Cymry ddod i ben.

Lloegr v Cymru: Y Timau

CYMRU: 15-Leigh Halfpenny, 14-Alex Cuthbert, 13-Jonathan Davies, 12-Jamie Roberts, 11-George North, 10-Rhys Priestland,, 9-Rhys Webb; 1-Gethin Jenkins, 2-Richard Hibbard, 3-Adam Jones, 4-Jake Ball, 5-Alun Wyn Jones, 6-Dan Lydiate, 7-Sam Warburton (capt), 8-Taulupe Faletau

Eilyddion: Ken Owens, Paul James, Rhodri Jones, Andrew Coombs, Justin Tipuric, Mike Phillips, Dan Biggar, Liam Williams.

LLOEGR: 15-Mike Brown, 14-Jack Nowell, 13-Luther Burrell, 12-Billy Twelvetrees, 11-Jonny May, 10-Owen Farrell, 9-Danny Care; 1-Joe Marler, 2-Dylan Hartley, 3-David Wilson, 4-Joe Launchbury, 5-Courtney Lawes, 6-Tom Wood, 7-Chris Robshaw (captain), 8-Ben Morgan

Eilyddion: 16-Tom Youngs, 17-Mako Vunipola, 18-Henry Thomas, 19-Dave Attwood, 20-Tom Johnson, 21-Lee Dickson, 22-George Ford, 23-Alex Goode.