Ysgol Gymraeg newydd i'r Drenewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Powys
Disgrifiad o’r llun,
Darlun o adeilad newydd Ysgol Dafydd Llwyd, y Drenewydd.

Fe fydd ysgol gynradd Gymraeg newydd gwerth £8.5m yn cael ei hadeiladu yn y Drenewydd ym Mhowys.

Mae'r cais cynllunio wedi cael ei dderbyn a'i gymeradwyo.

Roedd Cyngor Powys wedi cyflwyno cais i adeilad newydd Ysgol Dafydd Llwyd gael ei adeiladu y drws nesa i Ysgol Uwchradd y Drenewydd.

Mae'r awdurdod yn ymateb i'r galw cynyddol am addysg Gymraeg yng ngogledd Powys.

Cafodd Ysgol Dafydd Llwyd ei sefydlu fel ysgol benodol ar gyfer addysg cyfrwng Gymraeg nôl yn 2001.

Maen debyg bod adeiladau presennol Ysgol Dafydd Llwyd yn llawn a bod diffygion yn yr adeiladwaith.

Yn ôl y cyngor, dydy'r ysgol bellach ddim ddigon mawr i gwrdd â'r galw am addysg Gymraeg yn yr ardal, sydd wedi cynyddu'n sylweddol dros y ddegawd ddiwethaf.

Fe fydd yr ysgol newydd â lle i 300 o ddisgyblion ac yn cynnwys adnoddau i blant gydag anghenion dysgu, ac addysg gymunedol i oedolion.

Fe gafodd y cais cynllunio ei gymeradwyo yn ôl yr argymhellion a bydd yn rhaid i'r gwaith ddechrau o fewn 5 mlynedd.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Powys
Disgrifiad o’r llun,
Darlun o fynedfa'r ysgol newydd

Straeon perthnasol