Gyrrwr beic modur wedi marw

  • Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr beic modur wedi'i ladd mewn gwrthdrawiad rhwng dau gar arall ar yr A487 yng Ngheredigion.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng Talybont a Ffwrnais yng ngogledd y sir tua 17.40 bnawn Sadwrn.

Roedd y ffordd ar gau am bron 11 awr, cyn ail-agor yn gynnar fore Sul.

Mae'r heddlu'n dweud eu bod wedi siarad gyda theulu gyrrwr y beic modur ac yn gofyn i dystion ffonio 101.

Dyma'r ail ddamwain beicmodur dros y penwythnos lle mae'r gyrrwr wedi cael ei ladd.

Yn gynharach dydd Sadwrn, bu gwrthdrawiad rhwng beic modur a char ger Corwen.