Llys: 'Cam-drin dynion ifanc yn y Senedd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Nigel Evans (canol) yn parhau i weithio fel AS annibynnol

Mae llys wedi clywed honiadau bod cyn ddirprwy lefarydd Tŷ'r Cyffredin wedi ymosod yn rhywiol ar ddynion ifanc yn y Senedd ac yng nghynhadledd y Blaid Geidwadol.

Yn Llys y Goron Preston mae'r Aelod Seneddol Nigel Evans, 56, sy'n wreiddiol o Abertawe, wedi gwadu naw o gyhuddiadau o droseddau rhyw.

Mae'r AS dros Ribble Valley yn wynebu dau gyhuddiad o ymosodiadau anweddus, chwech o ymosodiad rhywiol ac un o dreisio ac mae'r cyhuddiadau'n dyddio'n ôl i'r cyfnod rhwng 2002 a 2013.

Fe allai'r achos bara mis.

Clywodd y rheithgor fod gan yr AS y "gallu i ddylanwadu'n negyddol neu'n gadarnhaol" ar yrfaoedd rhai oedd am weithio yn San Steffan.

Honnodd yr erlyniad ei fod yn feddw yn aml ac "yn defnyddio ei statws" i ymosod ar ddynion ifanc.

'Neb yn cwyno'

Yn ôl yr erlynydd Mark Heywood QC: "Fe waethygodd ei ymddygiad oherwydd credai na fyddai neb yn cwyno amdano."

Roedd ymosodiad honedig yng nghynhadledd y Blaid Geidwadol yn Blackpool, Sir Gaerhirfryn, ym mar Rhif 10 yng Ngwesty'r Imperial.

Bydd Llefarydd Tŷ'r Cyffredin John Bercow yn un o dystion yr erlyniad.

Ymhlith tystion eraill yr erlyniad, mae'r cyn ASau Adam Price a Lembit Opik.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus King: "Mae'r achos yn ymwneud â gwleidydd, Aelod Seneddol.

"Anwybyddwch unrhyw ddaliadau gwleidyddol neu ragfarn. Y dystiolaeth sy'n bwysig."

Er iddo ymddiswyddo fel dirprwy lefarydd pan gafodd ei gyhuddo, mae'n parhau i gynrychioli ei etholaeth fel aelod annibynnol.

Mae wedi cynrychioli Ribble Valley ers 1992.