Carchar am bymtheg mlynedd ar ôl cipio dyn o'r Rhyl

Cyhoeddwyd
Anthony Staff a Joanne SchlessFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Staff ei garcharu am bymtheg mlynedd a Schless am 21 mis

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Llun cafodd dyn ei garcharu am bymtheg mlynedd ar ôl cipio a churo dyn o'r Rhyl o achos dyled oedd yn ymwneud â chyffuriau.

Ym mis Hydref y llynedd fe yrrodd Anthony Staff i'r Rhyl gyda'i bartner Joanne Schless. Ar ôl cyrraedd y dref fe gipiodd ddyn o'r enw Barnaby Clegg, oedd yn gaeth i heroin a chocên.

Aeth Staff i mewn i fflat Clegg, cyn ymosod arno a'i gludo i Lerpwl.

Cafodd ei hebrwng i barc yn Lerpwl cyn i dri dyn anhysbys ynghyd ag Anthony Staff ymosod arno, gan geisio torri ei goes, cyn ei adael yn lled-anymwybodol.

Cafwyd Anthony Staff yn euog o ymosod, cipio a cheisio peri niwed corfforol difrifol.

Dywedodd y Barnwr Phillip Hughes fod Anthony Staff wedi dweud wrth Barnaby Clegg ei fod yn cael ei gymryd i gyfarfod a "phrif ddyn" un o gangiau Lerpwl er mwyn talu'r ddyled.

Ar ôl cyrraedd y parc yn y ddinas fe ddioddefodd Barnaby Clegg ymosodiad difrifol, wrth i'r dynion ei guro a'i gicio i'r ddaear.

Bydd dedfryd Anthony Staff yn cyd-redeg gyda dedfryd arall o 40 mis a dderbyniodd yn Llys y Goron Lerpwl wythnos diwethaf, am gynorthwyo troseddwr mewn achos yn ymwneud â llofruddiaeth.

Cafodd Joanne Schless, o Wallasey, ei dedfrydu i 21 mis o garchar am gipio.