Gwrandawiad dymchwel tai i greu siopau Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Ffordd Glyndwr AberystwythFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae bwriad i ddymchwel 12 o dai ar Ffordd Glyndŵr

Mae gwrandawiad wedi ei ddechrau ddydd Mawrth i benderfynu os dylai cartref dynes yn Aberystwyth gael ei ddymchwel i wneud lle ar gyfer siopau newydd.

Mae bwriad i ddymchwel 12 o dai ar Ffordd Glyndŵr, ond mae un sy'n byw yno, Enid Jones, 58, yn gwrthod gwerthu ei chartref hi.

Byddai dymchwel y tai yn gwneud lle i siopau Tesco a Marks & Spencer newydd ar safle faes parcio Stryd y Felin.

Roedd cyngor Ceredigion wedi rhoi gorchymyn prynu gorfodol ar gartref Mrs Jones ym mis Mai'r llynedd.

Ddydd Mawrth, clywodd y gwrandawiad y dystiolaeth gan y cyngor.

Ddydd Mercher, mae disgwyl i wrthwynebwyr roi eu barn.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae Enid Jones wedi gwrthod gwerthu ei chartref er mwyn adeiladu'r siopau

Bydd yr arolygwr cynllunio, Sian Worden yn gwneud argymhelliad, ond Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol yn dilyn y gwrandawiad yn swyddfeydd y cyngor yn y dref.

Dywedodd yr ymgynghorydd cynllunio a datblygu, Glyn Pritchard-Jones, sy'n cynrychioli Mrs Jones: "Mae Mrs Jones yn credu y gall y datblygiad Tesco gael ei gwblhau heb angen dymchwel tai ar Ffordd Glyndŵr.

"Mae hi'n parhau i wrthwynebu dymchwel ei chartref."

Fel rhan o'r cynllun, byddai adeiladau eraill hefyd yn cael eu dymchwel, gan gynnwys canolfan ddydd, neuadd a garej wag.

Gall y siopau agor erbyn Rhagfyr 2016 yn ôl y cyngor, ac mae'n dweud y bydd y datblygiad yn hybu economi'r dref o rwng £1.6m a £3.5m bob blwyddyn.

Dywedodd adroddiad y cyngor y byddai'r siopau yn creu 295 o swyddi llawn amser.