Adroddiad Arwyn Jones
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Toriadau: addysg yn ddiogel?

10 Mawrth 2014 Diweddarwyd 22:16 GMT

Yn y byd addysg mae cyllidebau ysgolion wedi eu hamddiffyn rhag y toriadau ond er hynny, mae 'na bwysau ariannol mawr ar y sector addysg.

Mae 'na alwadau ar gynghorau i gadw llai o'r arian sydd wedi ei glustnodi ar gyfer ysgolion.

Arwyn Jones sydd wedi bod yn edrych ar effaith y toriadau ar fyd addysg yng Nghymru.