BBC Cymru Fyw

Angladd cyhoeddus i Eliza-Mae Mullane ym Mhontyberem

Published
image copyrightWales News Service
image captionRoedd seremoni breifat mewn amlosgfa wedi'r angladd
Mae angladd cyhoeddus i fabi chwe diwrnod oed wedi ei gynnal ym Mhontyberem fore Mawrth.
Bu farw Eliza-Mae Mullane yn ei chartref ar Chwefror 18 cyn i'r heddlu fynd â dau gi a'u difa.
Roedd y gwasanaeth yn Eglwys Gatholig Pontyberem brynhawn Mawrth.
Wedi'r gwasanaeth roedd seremoni breifat mewn amlosgfa.
Ar ôl ei marwolaeth dywedodd ei rhieni, Sharon John a Patrick Mullane, y bydden nhw'n trysori'r amser byr gawson nhw gyda hi.
image copyrightWales News Service
image captionRoedd teulu a ffrindiau yn y gwasanaeth brynhawn Mawrth
Roedd yr heddlu wedi dweud: "Mae'r teulu yn gofyn bod eu preifatrwydd yn cael ei barchu yn y cyfnod trist yma er mwyn i Eliza-Mae gael yr urddas y mae'n ei haeddu. Fe fydden nhw'n hoffi galaru gyda'u teulu a'u ffrindiau."
Cafodd yr heddlu eu galw i gartref Eliza-Mae ychydig cyn 8:30yb ar Chwefror 18.
Cafodd ei chludo mewn hofrennydd i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, ond ni lwyddodd meddygon i'w hachub.
Nid yw achos ei marwolaeth eto'n hysbys ac nid yw'r heddlu wedi cyhoeddi unrhyw fanylion am ei hanafiadau.
Mae profion fforensig yng nghartref y teulu wedi gorffen ac mae'r ymchwiliad wedi ei drosglwyddo i'r crwner.

Straeon perthnasol

  • Cŵn wedi eu difa wedi marwolaeth babi ym Mhontyberem