Nodi tair blynedd ers Fukushima

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Daeth tua 30 o ymgyrchwyr i'r brotest ar Bont y Borth

Mae tua 30 o aelodau mudiad PAWB - Pobl Atal Wylfa B - wedi bod yn cynnal protest ar Bont y Borth fore Mawrth i nodi tair blynedd ers y ffrwydradau yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima yn Japan.

Mae'r mudiad - sy'n ymgyrchu yn erbyn gorsaf niwclear newydd ar Ynys Môn - yn honni fod "cynllwyn rhyngwladol ar waith i atal newyddion am argyfwng niwclear Fukushima" rhag cael ei gyhoeddi.

Dywed PAWB bod yr argyfwng mor ddyrys heddiw â diwrnod y ffrwydrad cyntaf ar Fawrth 11, 2011 yn dilyn daeargryn enfawr yn Japan.

Nod y brotest fore Mawrth oedd tynnu sylw at y mater yn hytrach nag achosi unrhyw anghyfleustra.

Dywedodd llefarydd ar ran PAWB, Robat Idris:

"O ystyried yr argyfwng niwclear difrifol yn Fukushima, mae'n gwbl annerbyniol bod gwleidyddion ar bob lefel o lywodraeth yng Nghymru a Lloegr yn cerdded yn eu cwsg wrth gefnogi codi cenhedlaeth o orsafoedd niwclear newydd yn Hinkley Point, Sizewell, Wylfa ac Oldbury.

"Mae atebion rhatach a mwy ymarferol i ofynion trydan Cymru a'r DU trwy harnesu'r amrywiaeth eang o dechnolegau ynni adnewyddol sydd ar gael.

"Mae gwledydd blaengar yn Ewrop fel Denmarc, yr Almaen, yr Alban ac eraill yn dilyn y trywydd hwnnw.

"Nawr yw'r amser i ni yng Nghymru ddilyn eu hesiampl a chefnu ar broblemau dyrys a niferus ynni niwclear unwaith ac am byth.

"Dylai'r gwleidyddion hyn ddwys ystyried mor amhriodol fyddai cefnogi Hitachi i godi Adweithyddion Dŵr Berwedig yn y Wylfa ac Oldbury o gofio bod gan y cwmni ran ym mhrosiect niwclear Fukushima."

Straeon perthnasol