BBC Cymru Fyw

Trin canser yr ysgyfaint gyda chyffur canser y fron?

Published
image copyrightSPL
image captionCanser yr ysgyfaint yw'r ail math mwya' cyffredin yn y DU, ar ôl canser y fron
Mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn edrych ar y posibilrwydd o drin cleifion canser yr ysgyfaint gyda chyffur canser y fron.
Bydd profion yn cael eu cynnal i weld a yw'r cyffur Olaparib yn helpu i drin y math mwya' cyffredin o ganser, sef canser lle nad yw'r celloedd yn fach (NSCLC).
Maen nhw'n gobeithio dod o hyd i 100 o gleifion ar gyfer ail ran y profion, sy'n cael eu cynnal ar y cyd gydag Uned Ymchwil Canser Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.
Mae tua 42,000 o bobl yn cael diagnosis canser yr ysgyfaint yn y DU pob blwyddyn.
Os bydd y profion yn llwyddiannus, gallai'r cyffur gael ei roi i gleifion sydd ag NSCLC ar ôl iddynt gael triniaeth cemotherapi.
Mae'n ymddangos fod tua hanner y cleifion sydd â'r math yma o ganser yn cael problemau wrth i'w celloedd geisio adfer eu hunain, a'r gobaith yw y gallai'r driniaeth helpu i ladd y canser cyn iddo gael cyfle i dyfu eto wedi cemotherapi.

'Effeithiol'

Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan elusen Ymchwil Canser y DU, ynghyd â'r cwmni fferyllol AstraZenca, trwy'r Rhwydwaith Ymchwil Canser Cenedlaethol.
Dywedodd Kate Law, cyfarwyddwr ymchwil clinigol gydag Ymchwil Canser y DU: "Trwy ymchwil, rydyn ni wedi gweld y gallai'r atalydd PARP [sydd yn y cyffur Olaparib] drin canserau eraill yn effeithiol pan fo diffygion yn y broses o ailadeiladu'r celloedd.
"Rydyn ni nawr yn mynd â'r wybodaeth hon i'r labordy i weld sut y gallai helpu cleifion canser.
"Yn gynyddol, rydyn ni'n gweld bod cyffuriau a oedd yn arfer cael eu defnyddio ar gyfer un math o ganser yn effeithiol ar gyfer nifer o fathau eraill," ychwanegodd.
Bydd 100 o gleifion sydd ag NSCLC yn cael eu profi mewn 25 o ysbytai ar draws y DU.
Meddai'r Athro Dean Fennell, prif ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerlŷr: "Rydyn ni angen gwell triniaethau i gleifion canser yr ysgyfaint ar frys - gyda dim ond 30% ohonyn nhw'n goroesi ar ôl cael diagnosis.
"Rydyn ni'n gobeithio bydd defnyddio'r cyffur hwn, a gafodd ei ddatblygu'n wreiddiol ar gyfer canser y fron, yn arafu twf y canser, gan wella ansawdd bywyd cleifion canser yr ysgyfaint."

Straeon perthnasol

  • Unigrwydd yn effeithio pobl â chanser yn ôl ymchwil