Llys: 'AS yn rhoi ei law lawr fy nhrowsus'

Nigel Evans, arrives at Preston Crown Court Image copyright Reuters
Image caption Fe wnaeth Mr Evans ymddiswyddo fel dirprwy lefarydd ym mis Medi

Mae dyn sy'n honni iddo gael ei gam-drin yn rhywiol gan gyn ddirprwy lefarydd Tŷ'r Cyffredin wedi dweud bod Nigel Evans wedi rhoi ei law i lawr ei drowsus ddwywaith ar noson allan yn Llundain.

Dywedodd iddo wfftio'r digwyddiad, gan feddwl: "Dyma Nigel pan ma' Nigel wedi meddwi," meddai yn Llys y Goron Preston.

Mae Mr Evans, 56 oed, wedi gwadu un cyhuddiad o dreisio, dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus a chwech o ymosod yn rhywiol yn dyddio'n ôl i'r cyfnod rhwng 2002 a 2013.

Dywedodd y tyst fod "cyfrinach agored" yn San Steffan fod yr AS yn hoyw a bod yr ymosodiad honedig yn 2002 tra ei fod e a'i gyfeillion yn nhafarn y Sanctuary yn Soho.

"Roedd hi'n noson arferol o fynd allan a chael hwyl ac yna meddwl: "O Dduw, mae'n gwneud hwn i fi nawr.

"Fe gerddais i ffwrdd. Doeddwn i ddim eisiau iddo fe gredu fod gen i ddiddordeb.

"Wnes i wylltio. Fe fyddwn i wedi ei fwrw oni bai 'mod i wedi cerdded i ffwrdd."

Er iddo ymddiswyddo fel dirprwy lefarydd pan gafodd ei gyhuddo ym Mis Medi, mae Mr Evans yn parhau i gynrychioli ei etholaeth fel aelod annibynnol.

Mae wedi cynrychioli Ribble Valley ers 1992.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol