Addewid o dros 100 o swyddi i Gwmbrân

Cyhoeddwyd

Mae gobaith y bydd dros 100 o swyddi yn cael eu creu yng Nghwmbrân wrth i gwmni broceriaeth yswiriant newydd agor swyddfa yn y dref.

Bydd cwmni Lloyd & Barnes yn derbyn £999,000 o gyllid busnes gan Lywodraeth Cymru i greu 111 o swyddi newydd dros bum mlynedd. Y gobaith ydi y bydd 36 o'r swyddi hyn eu creu yn ystod y flwyddyn gyntaf.

Dywedodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart: "Llwyddodd y cymorth gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y prosiect hwn yn cael ei leoli yng Nghymru gan fod Llundain hefyd yn cael ei ystyried.

''Mae'n ychwanegiad gwych i'r sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru, sy'n prysur dyfu, ac yn tystio i'r ffaith bod Cymru'n lleoliad cystadleuol iawn ar gyfer busnesau yn y sector hwn.''

Bydd cwmni Lloyd & Barnes yn lleoli ei swyddfa newydd ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân.

'Chwa o awyr iach'

Dywedodd Ortho Barnes, Cadeirydd Lloyd & Barnes: "Mae pawb yn Lloyd & Barnes yn gyffrous iawn ynghylch y cyfle y mae Llywodraeth Cymru wedi'i greu. Mae'r cymorth yr ydym yn ei dderbyn yn ein helpu i adeiladu ein busnes yn gyflymach a chreu swyddi uchel eu gwerth ar draws Cymru.

''Mae'r awyrgylch cyfeillgar i fusnesau yr ydym wedi'i brofi yng Nghymru wedi bod yn chwa o awyr iach."