Cyhuddo dyn o ladrata ym Mhrestatyn

  • Cyhoeddwyd

Mae disgwyl y bydd dyn o Fanceinion yn mynd gerbron Llys Ynadon Llandudno ddydd Mawrth ar ôl cael ei gyhuddo o ladrata o siop Londis ym Mrhestatyn.

Mae'r dyn 31 oed hefyd wedi ei gyhuddo o yrru'n beryglus a gyrru tra roedd wedi ei wahardd.

Cafodd y dyn ei arestio gyda dau ŵr arall ddydd Sul Mawrth 9. Bydd y ddau ddyn arall hefyd yn ymddangos gerbron y llys ddydd Mawrth.

Mae'r ddau ddyn, sydd yn 25 oed a 33 oed, wedi eu cyhuddo o dderbyn nwyddau oydd wedi eu dwyn, ac dyn 25 oed wedi ei gyhuddo o fod â chyffuriau dosbarth A a B yn ei feddiant.