Heddlu yn darganfod corff ger gorsaf drenau Shotton

Cyhoeddwyd

Mae heddlu oedd yn chwilio am ddyn o'r enw Robert David Dykins, 75, oedd ar goll o'i gartref yn Shotton ers bore dydd Llun, wedi darganfod corff mewn coed yn agos i orsaf drenau'r dref.

Mae'r broses ffurfiol o adnabod y corff yn digwydd ar hyn o bryd, ac yn ôl Heddlu Gogledd Cymru tydi'r farwolaeth ddim yn cael ei thrin fel un amheus.

Mae aelodau o deulu Mr Dykins wedi cael gwybod am ddarganfyddiad y corff ac fe hoffai'r teulu ddiolch i aelodau'r cyhoedd am eu hymdrechion wrth geisio dod o hyd iddo, yn ôl yr heddlu.

Mae crwner gogledd ddwyrain Cymru wedi cael ei hysbysu am y darganfyddiad.